yaşam

Kozmo Enerji Şifa Tekniği Nedir

Kozmoenerji, kişiyi hem fiziksel düzlemde hem de manevi olarak geliştirmek için kullanılan evrensel bir öğretidir. Bilgi ve beceriler Üstattan aktarılır. Kozmik enerji frekansları yaşadığımız evrenle aynı anda meydana geldi ve yaratıldı.(Bing-Bang) Kozmoenerjinin kökenleri, insanın eski manevi bilgisinden, Dünyadaki görünüşünden, yaşamın amacından, vücudunun yapısal özelliklerinden kaynaklanır. Kozmoenerji frekanslarının, Atlantis ve Lemurya kökenli olduğuna ilişkin yazılı kaynaklar […]