indir

İskelet,Kalça,Bacak ve Diz Hastalıkları ve Zihinsel Sebepleri (2 )

Vücudun yapısından sonra, şimdi vücudumuzun nasıl kurulduğuna, giydirildiğine ve eklemlendiğine bakalım. Aşağıdan baş­layarak, ayaklarımız, gövdemiz, kollarımız ve başımız bulunmaktadır. Bu bölümlerin her biri belirli bir rol üstlenmiştir ve bu rol, onların işleviyle doğrudan ilişki içindedir. Her bir bölümün kendi aralarındaki kesin işlevlerini yeniden ele alarak, bir kol ya da bacak veya bir organ söz konusu […]