yaşam

Kozmik Enerji Şifa Tekniği Nedir

Lütfen Takip Edip Paylaşınız
9

Kozmik enerji bilgileri Lemur ve Atlantisliler döneminden gelmektedir. Bu bilgiler Eski Mısır, Tibet, Güney ve Kuzey Amerika’dan gelmiş  Bio alan ve çakra kitabında anlatılmıştır. Zamanımızda  istekli ve hazır olan kişilere aktarılmaktadır.

“KOZMİK ENERJİ”, bioenerji alanı ve görünmeyen dünyadaki enerji fenomeni üzerine yapılan uzun araştırmalardan sonra 1983te Rusyada Akademik( MD )DR.Vladimir Alexandrovich Petrov tarafından kurulan, temizleme, şifalandırma, koruma ve bilgi üzerine bir enerji yöntemidir.

Kozmik Enerji, bütünsel yaklaşımla hem korunma, hem temizlenme hem de şifa sağlayan en etkili tamamlayıcı tıp yöntemidir. 800 yıl önce Tibetli şaman rahipler tarafından şifa vermek amacıyla kullanılan gizli tutulmuş bir öğretidir.Bu yöntem, tarih boyunca çeşitli yerlerde aynı amaçla uygulanmıştır.

Rusya’da bir hastanede çalışan Tıb doktoru ( MD.)DR.Vladimir Alexandrovich Petrov, tıbbın çözüm bulamadığı hastalıkların nedenini ve çözümlerini merak edip daha etkili yöntemler bulmak amacıyla eski öğretileri incelerken Tibetli şaman rahiplerden Kozmik Enerji terapisini öğrenip , geliştirip bu yöntemi hastalarına uygulamaya başlamış, yaptığı klinik deneyler sonucunda daha önce görülmemiş ölçüde hızlı ve etkili iyileşme sonuçları elde etmiştir.

kozmik

Kozmik Enerji Terapisi Seansı Nasıl Yapılır?

İnsan sadece fiziksel bedenden oluşmuş bir varlık değildir. İnsan ruh, beden ve zihinle birlikte biyoenerji bilgisi taşıyan bir sistemdir. İnsanın mutluluğu kendi ruh, beden ve zihin sisteminde taşıdığı bilginin nitelik ve niceliğine bağlıdır. insanın enerji bedeni bütün bu biyoinformatif bilgiyi taşır.

Kozmik enerji seansında insan beden, zihin ve ruh bileşenlerinden oluşan varlık olarak ele alınır ve terapi bütüncül bir yaklaşımla yapılır. Sadece hasta organa yönelik değil bütün bedene ve enerji alanlarına yönelik terapi yapılır. Çakralardaki, organların enerji alanlarındaki ve auradaki negatif enerjiler şifa enerjileri ile temizlenir ve enerji alanları pozitif şifa enerjileri ile doldurulur.

Kozmik enerji seansında çeşitli hastalıklara, organlara ve negatif enerjilere (negatif enerji özleri) yönelik şifa kanalları bu kanallara uyumlanmış şifacı tarafından aktive edilir ve seans alan kişiye uygulanır.

Kozmik enerji seansı yaklaşık 40-45 dakika sürer. Danışan seans boyunca gözleri kapalı olarak ayakta bekler. Ayakta bekleyemeyecek hastaların oturması uygundur.

Seans tek kişiyle olabileceği gibi 3-5 kişilik grup ile birlikte de yapılabilir. Önerilen seans sayısı 12 dir ancak kişinin durumuna göre bu sayı değişebilir .

Seansların düzenli olarak alınması büyük önem taşır. Seans sıklığı günde iki ile haftada iki seans arasında değişebilir. Fakat sık yapılan seanslar verimi arttırır. Farklı amaçlarla yapılabilen seansların süre ve miktarları değişiklik gösterebilir.

Seans süresince uygulayıcı , danışanın bedeninde veya aurasında bulunan çeşitli noktalara yani organlara veya çakralara dokunarak temizlik ve şifa niyetiyle enerjiye kanallık eder.
Her seans sırasında sizin fiziksel bedeniniz yanında ruhsal/ duygusal/psikolojik sorunlarınız üzerinde de çalışılır. Bu teknik evrenin kurallarına dayanılarak yapılan ve en etkili enerji çalışmalarından biridir.

Hastalığın tedavisinin teknik mekanizması oldukça basittir. Vücudun her organının ya da dokusunun, frekansların gözle görülmeyen seviyelerinde (kendi ölçeklerinde) kendi diyapozonları (ahenkleri) bulunur.

Bir hastalık ortaya çıktığında doğal denge (frekansların doğal ölçekleri) değişir.Şifa uygulayıcısı mevcut olan çeşitli frekanslardan hasta organın dalga özelliğine en yakın olan frekansı seçer ve o organa şifa verir. Aynı zamanda organizmanın bütünü için genel bir  etki sağlanmış olur.

Bundan başka, organizmanın temel enerji merkezlerine (yani çakralara )  büyük bir önem verilmektedir.Hasta organ enerji merkezi çakra ile iletişim kurmayı keser. Bu nedenle terapistin amacı, çakranın fonksiyonunu dengelemek ve  bu yoldan organın şifalanmasına yardımcı olmaktır.
Kozmik Enerji Şifası nasıl olur , Modern Tıp’a desteği ve Uyumu
Şifa kozmik frekanslar aracılığı ile yapılır. Bu frekanslar göze çarpmayan enerjilerin, “ruhumuzun maddesinin” dünyasına aittirler. Bu nedenle altnbilincimiz tarafından kolayca tanınırlar ve vücudumuzun her bölgesi ile kolayca etkileşirler, böylece hastalığı iyileştirirler.

Bununla birlikte zihnimizin ne olup bittiğini anlaması zordur – bazen imkansızdır. Bir insanın birincil isteğinin temelde şifa sağlanması gerçeğine dayanarak Kozmik Enerji Frekanslarına verilen cevap da şifa ile ilişkilidir. Bu nedenle “şifa” kelimesi Kozmik Enerjinin ilk kelimesi haline gelmiştir.

Hastalığın tedavisinin teknik mekanizması oldukça basittir. Vücudun her organının ya da dokusunun, frekansların gözle görülmeyen seviyelerinde (kendi ölçeklerinde) kendi diyapozonları (ahenkleri) bulunur.

Bir hastalık ortaya çıktığında doğal denge (frekansların doğal ölçekleri) değişir. Şifacı mevcut olan çeşitli frekanslardan hasta organın dalga özelliğine en yakın olan frekansı seçer ve o organa şifa verir.

Aynı zamanda organizmanın bütünü için genel bir terapötik etki sağlanmış olur.Bundan başka, organizmanın temel enerji merkezlerine – çakralara – büyük bir önem verilmektedir. Hasta organ enerji merkezi-çakra ile iletişim kurmayı keser. Bu nedenle şifacının amacı çakranın fonksiyonunu dengelemek ve – bu yoldan – organı şifalandırmaktır.

Modern tıpbın çözemediği durumlarda, Kozmik Enerji modern tıbbın geldiği noktadan da destek alarak ve onu reddetmeden, beden, ruh ve zihin üzerinde iyileştirmeler yapar. Bu nedenle bu yaklaşım Rusya da  Tamamlayıcı Enerji Tıppı yöntemi olarak isimlendirilmiştir.

Modern Tıp hastalıkların fizik bedene inmiş şekliyle ilgilenir , bizleri hastalıkların belirtileri ve ilerleme süreçleriyle ilgili değerli bilgilerle donatır. Ancak modern tıp, çeşitli ilaçlarla veya ameliyatlar ile hastalıkların bedendeki belirtilerini ortadan kaldırmaya çalışır. Bu süreç her ne kadar hastanın acılarını hafifletip bu sayede yaşam kalitesini yükseltse de, hastalığın ana nedenini tedavi etmez.

Bütünsel yaklaşımı benimsemiş olan Kozmik enerji tıpbı ise hastalıkların bedende değil, zihinde başlayıp bedeni hastalandırdığına inanır. Dolayısıyla sadece bedendeki semptomların iyileştirilmesi yeterli olmayacağı için zihinsel ve ruhsal bir enerji terapisiyle hastayı tamamen iyileştirmeyi hedefler. İçeriden dışarıdan ve genetik düzeyden bu yaşama aktarılmış uyumsuz enerjiler temizlendiğinde ruh ve beden hızla kendi kendini tedavi eder.

Hastalık aslında iyileşmeye giden yoldur yaşam ile uyumsuzluktur.Uyum sağlandığında bütünsel şifa gerçekleşir.

Kozmik Enerji Hangi Hastalıkların Tedavisinde Yardımcı Olarak Kullanılır?

Kozmik Enerji kanalları, kişilerin yaşam alanlarında uyumsuz oldukları her enerji ile uyumlu hale gelmelerini sağlayarak şifalandırır.En basit grip gibi hastalıklardan en ağır depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara, çözümü olmadığı söylenen , kanser ,migren gibi birçok hastalığın tedavisinde yardımcı olarak  kullanılır. Kozmik Enerji ile bağışıklık sistemi, kas-sinir sistemi, kan sistemi, üriner ve üro-genital sistem, kemik sistemi hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, felç-inme, depresyon, migren, mide problemleri, romatizma, osteoporoz, fıtık, tansiyon, şeker, çeşitli organ sorunları, tiroid problemleri, metabolizma düzensizlikleri, cilt problemleri ve alerjiler iyileşmesinde destek olunur.

Ayrıca özel çalışma yöntemleriyle , kilo dengeleme, cinsel organ büyütme, büyüme bozukluğu, zihinsel gelişim bozukluğu gibi sorunlarda da kozmik enerji şifası  uygulaması kullanılır.

Kozmik Enerji bireylere sadece şifa vermekle kalmaz, aynı zamanda her insanın enerji bedeninde bulunan negatif etkileri de temizler. Kişinin hayatında olumsuzluk yaratan düşük titreşimli enerjileri ortadan kaldırır. Seans alan kişi yaşamının her alanında büyük değişim ve dönüşüm yaşar.Seans sayısı arttıkça kişinin titreşimi artar.Titreşim yükseldikçe çekim yasası devreye girer yüksek frekanslı enerjileri alanına çekmeye başlar .

Seans alan kişiler Kozmik Enerji ile karmasını, çakralarındaki deformasyonu, eril ve dişil enerjisini dengeler ve şifalandırır. Kozmik Enerji bireyleri korur, onların manyetik alanlarını güçlendirir, enerji akışlarını sağlar, pozitif enerji ile yükler, bloke olmuş enerji yollarını açar, bolluk, bereket, sağlık ve sevgi getirir.
Kozmik Enerji Şifa  Tekniği ile Kilo Dengeleme, Bağımlılıklardan kurtulma ile ilgili özel bir çalışma yapılır . Bireyin kilo almasına neden olan ve bağımlılık yaratan sebeplerin ortadan kalkmasına yardımcı olunur,Kozmik Enerji frekansları sadece enerji teşhisleri için kullanılmaz, ayrıca enerjiyi temizlemek, enerji ile şifalandırma ve kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için de kullanıldığı gibi bitkiler, hayvanlar, nesneler, yiyecekler, su, yeraltı ve yer üstü alanları temizlik ve dengelenmesi de yapılır.

KOZMİK ENERJİ enerji teşhisi gerçekleştirmek için gereken beceri ve araçların yanı sıra binaların iç ve dış mekânlarının bu alanlarda var olan jeopatik bölgelerin negatif etkilerinin temizlenmesi ve bu mekânların korunmasına dair  kıymetli bilgiler sunar. Jeopatik bölgeler, o alanlarda yaşayan insanların sağlığı ve hayatı üzerinde negatif ve zararlı etkileri çok kapsamlı olabilir. Kozmik enerji-şifacısı bu patojenik bölgeleri belirler ve kapatır, ardından bir enerji temizlemesi yapar ve bu mekânlarda yumuşak bir enerji akışı sağlar.

Birçok vakada, ilk seanstan sonra bile tüm düzeylerde doğrudan ve çarpıcı sonuçlar belgelenmiştir; teşhisteki netlik, sebep ve sonuç arasındaki ilişkinin gözlemlenmesi, frekanslar tarafından edinilen güvenilir bilgi, mutlak enerji koruması, bio-enerji bilgi alanlarından negatif enerji programlanmasının

kaldırılması, uzaktan seans yapma becerisi, seansların tamamlanmasının ardından kişinin hayatında meydana gelen değişiklikler bu yöntemin avantajlarından sadece bazıları. Bu şekilde, kişinin sadece sağlığıyla değil aynı zamanda kişisel ve profesyonel hayatıyla da ilgili her alanında yüzleştiği hastalıklar ve problemler ile alakalı sebep-sonuç olan kısır döngüsü temizlenir.
Bir Sorun Yoksa, Kozmik Enerji Seansı  alınmalı mı ?

Kozmik Enerji sadece ortaya çıkmış soruna yönelik çalışan bir şifa değildir. Kozmik enerji henüz fizik bedene tezahür inmemiş aura alanında enerjisel düzeyde bulunan ve gelecekte kişiyi hasta edecek bilgilerin temizlenmesi ve kişinin yaşam alanındaki  uyumsuz enerjilere karşı korunmasına yardımcı olur.Kozmik Seans sonrası kişi kendini daha enerjik ,daha uyumlu ,daha neşeli ve hem ruhsal hem bedensel daha sağlıklı hisseder. Bu nedenle bu yöntemden faydalanmak için hasta olmak gerekmez.

Kozmik Enerji genel olarak;

Bağışıklık sisteminin güçlenmesi
Hücre yenilenmesi dengelenmesi
Hormon dengesinin korunması
Enerji dengesinin ve enerji ihtiyacının giderilmesi
Sağlıklı bir uyku, iş ve özel hayatın sağlanması
Stresin giderilmesi
Genel bir mutluluk ve huzur halinin hüküm sürmesi
Ruh, beden ve zihin dengesinin sağlanması ve korunması
Bilinçaltında, çakralardaki deformasyonun, enerji bedeninde, aurada, genetik düzeyde DNA ile taşınan uygunsuz enerjilerin, biriken tüm düşük titreşimli durum ve travmaların temizlenmesini sağlar.

 

( Kozmik Enerji Uzmanı Master Magister, Zoraster, Pregressor Şehnaz Demir’den alıntıdır )

UYARI:  İşbu BLOG içerisinde yer alan  bilgi ve uygulama teknikleri  tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler  bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir. Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir.

Her türlü hastalık ve sair tedavi gerektiren sorunlar için  doktora danışılmalıdır.

Lütfen Takip Edip Paylaşınız
9

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir