empatik hast

Empatik Hastalıklar

Empatik hastalıklar kendinizin olmayan semptomları tezahür ettirdiğiniz hastalıklardır. Birçok hasta ilaçlara veya psikoterapiye kısmen yanıt veren panik atak, kronik depresyon, yorgunluk, ağrı veya gizemli hastalıklar ile etiketlenmiş olarak bana geldi. Bazıları neredeyse eve hapsolmuş veya yıllardır hastaydı. Hepsi de, “Kalabalıklarda bulunmaktan ödüm kopuyor. Başka insanların öfkesi, stres ve ağrısı beni güçsüzleştiriyor ve enerjimi toplamam için […]

yaşam

Kozmo Enerji Şifa Tekniği Nedir

Kozmoenerji, kişiyi hem fiziksel düzlemde hem de manevi olarak geliştirmek için kullanılan evrensel bir öğretidir. Bilgi ve beceriler Üstattan aktarılır. Kozmik enerji frekansları yaşadığımız evrenle aynı anda meydana geldi ve yaratıldı.(Bing-Bang) Kozmoenerjinin kökenleri, insanın eski manevi bilgisinden, Dünyadaki görünüşünden, yaşamın amacından, vücudunun yapısal özelliklerinden kaynaklanır. Kozmoenerji frekanslarının, Atlantis ve Lemurya kökenli olduğuna ilişkin yazılı kaynaklar […]