akut-solunum-yolu-enfeksiyonları-nedir-300x289

Solunum Sistemi Hastalıkları

• Solunum sistemi Adının da gösterdiği gibi soluk almamıza izin verir. Onun sayesinde, özellikle havanın enerjisini özümleyebiliriz. Bununla birlikte bizim düşündüğümüzden çok daha fazla gelişmiştir ve yalnızca çevredeki havayı solumakla kalmaz. Elbette akciğerleri, ama deri ve vücudun bütün hücrelerini de kapsar. Gerçekte, “dış” solunum ve “iç” solunum denilen iki farklı solunum düzeyi vardır. Dış solunum, […]

sindirim

Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Zihinsel Sebepleri

Sindirim sistemi hastalıkları, hayatımızda olup biteni yutmakta, sindirmekte, özümsemekte güçlük çektiğimiz anlamına gelir. “Bana söylediğini yutamadım”, “Bana yaptığını hala hazmedemiyorum” ya da “Bu mideme oturdu” şeklinde bize bunu basitçe açıklayan, halka özgü birçok ifade vardır. Özellikle de, ilgili sindirim organına göre hissedilen gerilim ya da deneyimi sindirme konusunda aydınlatıcı bilgiye sahibiz. Her bir organ açısından […]

karaciğer

Karaciğer Hastalıkları ve Zihinsel Nedenleri

Karaciğer sorunları  mideden daha ufak bir farkla bir şeyi hayatımızda “sindirmenin” bize zor geldiğinin işaretidir. Karaciğere bağlı olan en önemli duygu öfkedir. Bu organdaki gerilimler ve acılar, hayatın kışkırtmaları karşısında her zamanki ve aşırı tepki tarzımızın öfke olduğunu ifade edebilir. Dış dünya ile sorunlarımızı ne zaman bağırıp çagırarak, büyük öfkeye kapılarak “halletsek”, her defasında onu, […]

el

İskelet Sistemi, El, Parmak Hastalıkları ve Zihinsel Sebepleri (6)

• El Nasıl ayak ile bacak ilişkisi varsa  el de kolun “temel” parçasıdır. Nihai gerçekleşmesi mümkün olmayacak olan her eylem ona dayanır. Eylemlerin bitişlerini ve ayrıntılarını olduğu gibi ger­ çekleştigi son aşamayı da gösterir. Ayrıca “el” sözcüğü “belirme, ortaya çıkma”* sözcükleriyle aynı kökten gelir. El böyle bir konuda, kavramdan gerçeğe, fikirden uygulamaya geçişi temsil eder, […]