el

İskelet Sistemi, El, Parmak Hastalıkları ve Zihinsel Sebepleri (6)

• El Nasıl ayak ile bacak ilişkisi varsa  el de kolun “temel” parçasıdır. Nihai gerçekleşmesi mümkün olmayacak olan her eylem ona dayanır. Eylemlerin bitişlerini ve ayrıntılarını olduğu gibi ger­ çekleştigi son aşamayı da gösterir. Ayrıca “el” sözcüğü “belirme, ortaya çıkma”* sözcükleriyle aynı kökten gelir. El böyle bir konuda, kavramdan gerçeğe, fikirden uygulamaya geçişi temsil eder, […]