lumbago

Lumbago, Siyatik Sorunları

Lumbago

Bunlar sırtın altında, bel omurları düzeyinde hissedilen ağrılar ya da gerilimlerdir. Bel omurları beş tanedir ve Beş İlkeye ve bütün herkesin yaşamının beş temel düzeyine denk düşer.

Bunlar: • Eş. • Aile . • iş. • Ev. • Ülke (bölge)

Meydana gelen değişiklikleri kabul etmekte ya da bütünleştirmekte güçlük çektiğimiz bir dönem geçirdiğimiz zaman, bel omurlarımız ve lumbagolarımız, bilinç dışı korkumuzu ya da bu değişiklikleri istemediğimizi ifade eder. Bu genellikle alışkanlıklarımızı ya da işaret noktalarımızı bozmalarından kaynaklanır ve bazen bunu “gerilmeden” kabul etmek zordur.

Lumbago, özellikle aile ve iş ortamında eleştirel tutumları kabul etme güçlüğümüzden söz eder. Konum ya da ilişkiyle ilgili tutum değiştirmekte güçlük çekeriz.

Siyatik

Omurgadan çıkış yerinde, bel düzeyinde siyatik sinirinin sıkışmasıdır.  Kesinlikle lumbago ile aynı yapıya denk gelir. Lumbago genel bir histen söz eden “bölgesel” bir ağrı olduğu halde, siyatik, omurgadan küçük ayak parmağına kadar bir yol izleyen, gezici de olabilen bir ağrıdır.

Ayrıca siyatik, bu değişiklikler sırasında eski şemalarımızdan bazılarını dışa atma, bırakma güçlüğümüzü ifade eden daha belirgin bir histir. Enerji düzeyinde geçmiş anıların atılmasını yöneten idrar torbası meridyeninin yolunu izler. O halde, belli bir denge bulduğumuz eski inançları ya da alışkanlıkları, eski şemaları ya da düşünce ve yer biçimlerini ve rahatlığı bize yeterli gelebilen maddi ya da psikolojik yaşam alışkanlıklarını terk etme güçlüğümüzün yol açtığı, sözü edilen beş yaşam düzeyinin biri üzerindeki değişiklikleri kabul etmeye bağlı gerilimler söz konusudur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir