yaşam

Kozmo Enerji Şifa Tekniği Nedir

Kozmoenerji, kişiyi hem fiziksel düzlemde hem de manevi olarak geliştirmek için kullanılan evrensel bir öğretidir. Bilgi ve beceriler Üstattan aktarılır. Kozmik enerji frekansları yaşadığımız evrenle aynı anda meydana geldi ve yaratıldı.(Bing-Bang)

Kozmoenerjinin kökenleri, insanın eski manevi bilgisinden, Dünyadaki görünüşünden, yaşamın amacından, vücudunun yapısal özelliklerinden kaynaklanır.

Kozmoenerji frekanslarının, Atlantis ve Lemurya kökenli olduğuna ilişkin yazılı kaynaklar bulunmaktadır ve yaklaşık 400 yıl önce Hindistan’da kullanıldığı gibi  modern dönemlerde Tibet’de Tibetli rahiplerce şifa frekansları şeklinde kullanılmaktaydı.

1958 Belingrad doğumlu Dr. Petrov, tıp öğreniminden sonra şamanik çalışmaları öğrenmiş, uygulamış ve konu üzerine 1982 yılında Özbekistan da Ayışığı okulunu açmıştır. 1984 yılında Tibet’te, Tibetli rahipler aracılığı ile şifa frekansları ile tanışıyor. O güne kadar var olan bu frekanslar nasıl ve nerde kullanılacağı bilinmiyorken Petrov, bilim adamı arkadaşları ile birlikte Rerih ailesinden kalan bilgilerle çalışmalar yaptı.

Belirtildiği üzere, geçmişte sınırlı bölgelerde ve üstatlar arasında kullanılmaktaydı. Ancak değişen dünya koşulları ve gelişen insan bilinci sayesinde, hazır olan ve dileyen insanlara bu bilgiler açık hale gelmiştir. Kozmoenerji, Rus Tıp Doktoru Vilademir Petrov tarafından sistemli bir metodoloji ile pratiği oluşturulmuş ve test edilmiştir. Ardından dünya ve insan hakkında bütünsel bir fikir kompleksine sahip bilgi olarak modern dünyaya sunulmuştur. Bu sebeple tarihsel açıdan kozmik enerji sistemine bakmak istersek, sistemin incelenme noktası Rusya’dır. O güne kadar var olan bu frekansların nasıl ve nerede kullanılacağı sistemli ve pratik olarak bilinmezken Petrov ve bilim adamı arkadaşları ile birlikte 1920 lerde Kozmoenerji ile ilgili el yazmalarını bulup belgeleyen  Helena Roerich and Nicholas Roerich ailesinden kalan bilgilerle çalışmalar yapmışlardır.

Petrov şifa frekanslarını kendi bioenerji bilgi alanına yani aurasına depolamayı öğrendi ve başardı. Frekanslar bağımsızken ve çalışma tekniği de bilinmezken bir başkasına aktarılamıyordu. Petrov bu anlamda tüm sistemin kaşifidir diyebiliriz. 42 ana kanalı keşfeden odur 2002-2005 yılları arasında Hutta bloğu keşfetti içindeki 12 kanalı geliştirdi, geri kalan 222 kanalı öğrencileri keşfetmiştir. Dünya sağlık örgütünün bu sistemi kabul etmesi bilimsel olarak labaratuarlarda ölçülebiliyor olmasındandır.

Petrov 2005 yılında bu öğretiyi korumak ve özünün bozulmasına engel olmak için kozmoenerji teknolojisini uluslararası fikri mülkiyet (icatlar ve keşifler ) odasına tescil ettirmiştir.

Uyumlayabilmek bu sistemin en can alıcı noktasıdır, önemli olan doğru yöntemle kişiyi uyumlayabilmektir. Günümüzde isteyen ve kalbine uygun hocayı seçen herkes bu öğretiye inisiye olabilir.  Uygun olmayan kişileri sistem zaman içerisinde kendisi elemekte ve öğretiden uzaklaştırmaktadır.

Kozmoenerji geleneksel tıbbı reddetmez, sadece modern bilimin ve modern bilimin başarılarının aynı yönde olduğunu ve hiçbir şekilde birbiriyle çelişmediğini kanıtlayarak onu tamamlar ve genişletir.

Kozmoenerji bütünsel bir sistemidir. Şifa bilgisini ve öz bilginin büyülü yolunu, diğer gerçeklerin doğrudan algılanma olasılığını içerir.

Kozmoenerji, bir kişiyi iyileştirme yöntemidir. Yöntem, bugün neredeyse hiçbir ciddi bilim insanının inkar etmediği Bilgiye dayanmaktadır: insan mikrokozmostur ve bir insanın Evreni, Kozmos’u çevreleyen her şeyi içeren bir enerji-bilgi alışverişi vardır. Ayrıca, her noktası holografik bir resme benzeyen ve her şey hakkında, evrimsel gelişimin her aşaması hakkında tüm bilgileri içeren evrensel bir bilgi alanı vardır.

Kozmoenerji, bir efsane ya da sihir değildir, bu bir gerçekliktir. Ona inanmasanız bile onunla olan ilişkinizden bağımsız olarak var olur ve var olacaktır.

Kozmoenerji yöntemi, enerji bilgi kanallarının kullanımı sayesinde, bir kişinin tüm biyo-enerji bilgi bileşenlerini etkilemenizi sağlar. Evrenin enerjileri bir kişinin enerji alanına etki ederek hastalık sebebi olabilecek saldırganlık, korku, kızgınlığın birikmiş negatif enerjilerini temizler. Yeni bir dünya görüşüne ve ruhsal büyümeye ivme kazandırırlar, bir kişinin hayattaki yerini, dünyaya ve diğer insanlara karşı tutumunu yeniden düşünmesine yardımcı olurlar, kişiliğin yıkıcı kısmıyla savaşma gücü verirler. Dokulardan ve hücrelerden negatif enerjinin temizlenerek sağlığa dönüştürülmesi ve sonuç olarak tüm organizmanın gençleşmesini sağlar.

Kozmoenerji, oldukça geniş bir eylem yelpazesine sahip güçlü ve yetenekli frekanslara sahiptir.

Bütünsel bir sistem olarak, Kozmoenerji coğrafi bölgelere, küresel egregorilere ve mevcut egzersizlerine bağlı değildir. Bu, yetenekleri, yaşları, sosyal statüleri, dinleri ne olursa olsun herkese açık ve erişilebilir ayrı bir sistemdir. Sadece arzu yeterlidir, özellikle pratik kısım basit olduğundan, sistem en sıradan insanın beklentisiyle yaratılmıştır.

Kozmik enerji alan ve vücudun tüm zayıf yerlerine dağılan ana enerji merkezlerinin (çakraların) normalleştirilmesi yoluyla vücudun enerji kaybını düzeltmek için terapötik seanslar gerçekleştirilir. Enerji dolaşımı bozulursa, belirli organların hastalıkları ve vücudun sistemleri oluşabilir. Bu nedenle, seanslara katılmaya başlamadan önce, hasta, hastalığın temel nedenlerini veya herhangi bir yaşam durumunu tanımlamak için enerji teşhisi geçirir. Seanslarda, iyileşme ile birlikte vücut, kişinin çeşitli büyülü etkileri ve psikolojik tedavilerinden arındırılır.

Vücudun tedavisi ve temizlenmesi süreci yavaş yavaş gerçekleşir. Belirli seviyelerdeki ve titreşimlerdeki kozmik kanalların etkisine ek olarak, başka herhangi bir iyileşme türü kullanılmaz.

Kozmoenerji, hastayı evrenin enerji alanlarına uyumlayarak hem hastanın hem de Kozmosun enerji egrogorunu düzenler. Bilgilendirici kozmik akışların etkileri insanın tüm enerji alanını düzeltir. “İnsan-Dünya-Evren” bütünsel sisteminde enerji-bilgi alışverişi süreçlerinin uyumlulaştırılması vardır.

Kozmoenerjetiklerin kökenleri, insanın eski Manevi bilgisinden, Dünyadaki görünüşünden, yaşamın amacından, vücudunun yapısal özelliklerinden kaynaklanır. Bu evrensel bir öğretidir, tanecikleri artık modernliğin zorlu koşullarında iç görüleri ve hayatta kalmaları için insanlara verilmektedir.

Kozmoenerji, farklı titreşim aralığının görünmez enerji-bilgi kozmik akışlarının (frekansların) bir iletkenidir, herhangi bir canlı hücreye etki edebilir, durumunu normalleştirebilir ve stabilize edebilir. Kozmoenerjetik çalışma sürecinde, vücudun tüm ince seviyeleri ve genel uyumları ortaya çıkar. Hastanın enerji bedenleri tamamen negatif enerji parçacıklarından arındırılır ve faydalı enerjiyle doyurulur. Kısa sürede, vücudun enerji potansiyeli geri yüklenir ve fiziksel beden iyileşir. Aynı zamanda, bilinç ve bilinçaltı arasındaki çatışmayı çözerek, hasta kendisi ve çevre arasında bir denge bulur.

Son gelişmeler bize fiziksel bedenin durumunun tamamen bir insanın biyoenerjetik alanlarının durumuna bağlı olduğunu kanıtlıyor ve bu da bir kişinin ruhsal seviyesinden, zihinsel ve duygusal durumlarından oluşuyor.

Enerji alanı zayıf olan bir kişinin olumsuz düşüncelerinde ve duygularında, uzayda benzer enerjileri çeken süptil bedenlerine bırakılır. Enerji yapısının tahrip edilmesi (aura, çakralar, nadi – enerji kanalları). Biyoenerji yapıları hayati enerjinin transformatörleri olduğundan, yok olduklarında, benzer bir yıkım süreci fiziksel düzeyde (organların ve sistemlerin) başlar. Ve Kozmo enerji uygulaması ile tersi aktive olduğunda kişinin sağlık durumu iyileşir.

Kozmoenerji yöntemi, bir kişinin tüm biyoenerji bilgi bileşenlerini etkilememizi sağlar. Bu akışların enerjileri, insan psişik alanının farklı katmanlarında depolanan birikmiş negatif psişik enerjilerden arınarak kişiye etki eder. Böylece, kişiye yeni bir dünya görüşü ve ruhsal büyüme yönünde ivme kazandırırlar. Bu kişinin hayattaki yerini, dünyaya ve diğer insanlara karşı tutumunu yeniden düşünmesine yardımcı olurlar, kişiliğin yıkıcı kısmını ehlileştirmesi için güç verirler. Doku ve hücrelerin negatif enerji alanı, faydalı olanlara dönüşür ve sonuç olarak tüm organizma gençleşip yenilenir.

Kozmoenerji , bir insanın enerji bedenini ve bilinçaltını eğitmek, niyet ve bilinçli bir yolla doğrudan bağlantı kurmak için eşsiz bir sistemdir. Ona sadece kalbin çağrısında katılabilirsin. Kozmoenerji İnisiyasyonunun tek yönlü bir kapı olduğu, bir kişinin hayatını bir kez ve herkes için değiştirdiği unutulmamalıdır.

İnisiyasyon insan hayatını neden bu kadar hızlı ve koşulsuz olarak değiştiriyor?

İnsanlar inisiyasyonlardan kaynaklanan gücü görür ve fark eder, yardım ister ve her zaman alırlar. Çünkü kozmoenerji, kişi canlı olduğu sürece, bunu isteyen herkese İyilik yapmasına, Işık getirmesine yardımcı olmak zorundadır.

Kozmoenerji, sadece bir şeyle uğraşır; farkındalığın büyümesi. Bu, alınan enerjileri ve bilgiyi ve bunların uygulama olasılığını korumak için bilinçte yönlendirilmiş bir değişikliktir. Hayat anlamsız, aptalca dünyevi kibir olmaktan çıkıyor. Yaratıcının Evreninde önemli olan yaşam ve harekettir. Bu inisiye kişiye özel bir güç verir.

Modern kozmoenerji nedir?

Kişinin bu alanda şunu anlaması gerekir; toplumumuzdaki görünümünün ve gelecekteki amacının nedeni nedir?

Savunmaları öğreterek, enerji ile çalışmak için anahtarlar, zihinsel imgeler oluşturarak ve iyileştirici yetenekler kazanarak başlarız. İyileşme gücünü anlama sürecinde, ana eğitim enerjilerin çalışmalarında, vizyonda, nedensel seviyelere ulaşmada gerçekleşir.

İnisiyenin bir şifacı olmadığı kabul edilmelidir. Bu kapı eğitimini alıp inisiye olduğu için sadece ona açılır ama bu yetenekler sadece deneyim, vizyonun görünümü ve iç güven ile edinilir. Başlatma sadece kozmik niyetin kapılarını açar, gelişme sürecinde bir kişi bu enerjilere doyurulur ve enerjiye güvenli erişim, yeni algı ve vizyon yeteneği için anahtarlar alır, ancak en ilginç şey bağımsız uygulama ve hastalarla çalışırken olur.

Gerçek bir şifacı, bir hastalığı fiziksel düzlemde kolayca kaldırabilen veya kırabilen bir kişi değildir, hastalığın nedenini ince bir düzlemde kaldırır ve bir kişiyi gelişime doğru ilerletir. Böyle bir çalışma şifacının kendisinin enerji güvenliğinin bir garantisidir, yaratılış planını ihlal etmez, çünkü tüm hastalıklar olumsuz çıktıları engeller ve bir kişiyi gelişime taşır

Kozmik Enerji Terapisi Seansı Nasıl Yapılır?

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşıldığı gibi, insan sadece fiziksel bedenden oluşmuş bir varlık değildir. Kozmoenerji seansında insan beden, zihin ve ruh bileşenlerinden oluşan varlık olarak ele alınır ve terapi bütüncül bir yaklaşımla yapılır. Sadece hasta organa yönelik değil,  bedene ve bedenin enerji alanlarına yönelik terapi yapılır. Çakralardaki, organlardaki ve auradaki negatif enerjiler şifa enerji frekansları ile özünde bulunan en saf ve temiz hali ile titreşmesi hatırlatılarak  temizlenir ve enerji alanları pozitif şifa enerjileri ile doldurulur.

Kozmik enerji seansında çeşitli hastalıklara, organlara ve negatif enerjilere (negatif enerji özleri) yönelik şifa frekansları bu frekanslara uyumlanmış şifacı tarafından aktive edilir ve seans alan kişiye uygulanır.

Kozmik enerji seansı yaklaşık  optimal olarak 40-45 dakika sürdüğü gibi, gerekli hallerde 1 saate kadar uzatılabilir. Danışan seans boyunca gözleri kapalı olarak ayakta bekler. Ayakta bekleyemeyecek hastaların oturması uygundur.

Seans tek kişiyle olabileceği gibi 3-5 kişilik grup ile birlikte de yapılabilir. Seans sayısı kişinin durumuna göre  değişebilir .

Seansların düzenli olarak alınması büyük önem taşır. Seans sıklığı günde iki ile haftada iki seans arasında değişebilir. Fakat sık yapılan seanslar verimi arttırır. Farklı amaçlarla yapılabilen seansların süre ve miktarları değişiklik gösterebilir.

Bir hastalık ortaya çıktığında doğal denge (frekansların doğal ölçekleri) değişir.Şifa uygulayıcısı mevcut olan çeşitli frekanslardan hasta organın dalga özelliğine en yakın olan frekansı seçer ve o organa şifa verir. Aynı zamanda organizmanın bütünü için genel bir  etki sağlanmış olur.

Bundan başka, organizmanın temel enerji merkezlerine (yani çakralara )  büyük bir önem verilmektedir.Hasta organ enerji merkezi çakra ile iletişim kurmayı keser. Bu nedenle terapistin amacı, çakranın fonksiyonunu dengelemek ve  bu yoldan organın şifalanmasına yardımcı olmaktır.

Bununla birlikte zihnimizin ne olup bittiğini anlaması zordur – bazen imkansızdır. Bir insanın birincil isteğinin temelde şifa sağlanması gerçeğine dayanarak Kozmik Enerji Frekanslarına verilen cevap da şifa ile ilişkilidir. Bu nedenle “şifa” kelimesi Kozmik Enerjinin ilk kelimesi haline gelmiştir.

Modern tıbbın çözemediği durumlarda, Kozmo Enerji modern tıbbın geldiği noktadan da destek alarak ve onu reddetmeden, beden, ruh ve zihin üzerinde iyileştirmeler yapar.Bu nedenle bu yaklaşım Rusya da  Tamamlayıcı Enerji Tıbbı yöntemi olarak isimlendirilmiştir.

Modern Tıp hastalıkların fizik bedene inmiş şekliyle ilgilenir , bizleri hastalıkların belirtileri ve ilerleme süreçleriyle ilgili değerli bilgilerle donatır. Ancak modern tıp, çeşitli ilaçlarla veya ameliyatlar ile hastalıkların bedendeki belirtilerini ortadan kaldırmaya çalışır. Bu süreç her ne kadar hastanın acılarını hafifletip bu sayede yaşam kalitesini yükseltse de, hastalığın ana nedeni olan duygu ve düşüncelerin enerjisini çoğunlukla temizleyemez.

Hastalık aslında iyileşmeye giden yoldur yaşam ile uyumsuzluktur.Uyum sağlandığında bütünsel şifa gerçekleşir.

Bütünsel yaklaşımı benimsemiş olan Kozmo Enerji tıbbı ise hastalıkların bedende değil, zihinde başlayıp bedeni hastalandırdığına inanır. Dolayısıyla sadece bedendeki semptomların iyileştirilmesi yeterli olmayacağı için zihinsel ve ruhsal bir enerji terapisiyle hastayı tamamen iyileştirmeyi hedefler. İçeriden dışarıdan ve genetik düzeyden bu yaşama aktarılmış uyumsuz enerjiler temizlendiğinde ruh ve beden hızla kendi kendini tedavi eder.

Kozmik Enerji Hangi Hastalıkların Tedavisinde Yardımcı Olarak Kullanılır?

Kozmik Enerji kanalları, kişilerin yaşam alanlarında uyumsuz oldukları her enerji ile uyumlu hale gelmelerini sağlayarak şifalandırır.En basit grip gibi hastalıklardan en ağır depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara, çözümü olmadığı söylenen , kanser ,migren gibi birçok hastalığın tedavisinde yardımcı olarak  kullanılır. Kozmik Enerji ile bağışıklık sistemi, kas-sinir sistemi, kan sistemi, üriner ve üro-genital sistem, kemik sistemi hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, felç-inme, depresyon, migren, mide problemleri, romatizma, osteoporoz, fıtık, tansiyon, şeker, çeşitli organ sorunları, tiroid problemleri, metabolizma düzensizlikleri, cilt problemleri ve alerjiler iyileşmesinde destek olunur.

Ayrıca özel çalışma yöntemleriyle , kilo dengeleme, cinsel organ büyütme, büyüme bozukluğu, zihinsel gelişim bozukluğu , bağımlılıklar gibi sorunlarda ve bolluk, bereket konularında ve bitkiler, hayvanlar, nesneler, yiyecekler, su, yeraltı ve yer üstü alanlarının temizlik ve dengelenmesinde de  kozmo enerji uygulaması kullanılır.

Kozmo Enerji bireylere sadece şifa vermekle kalmaz, aynı zamanda kişinin hayatında olumsuzluk yaratan düşük titreşimli enerjileri de ortadan kaldırır. Seans alan kişi yaşamının her alanında büyük değişim ve dönüşüm yaşar.Seans sayısı arttıkça kişinin titreşimi artar.Titreşim yükseldikçe çekim yasası devreye girer yüksek frekanslı enerjileri alanına çekmeye başlar .

KOZMO ENERJİ enerji teşhisi gerçekleştirmek için gereken beceri ve araçların yanı sıra binaların iç ve dış mekânlarının bu alanlarda var olan jeopatik bölgelerin negatif etkilerinin temizlenmesi ve bu mekânların korunmasına dair  kıymetli bilgiler sunar. Jeopatik bölgeler, o alanlarda yaşayan insanların sağlığı ve hayatı üzerinde negatif ve zararlı etkileri çok kapsamlı olabilir. Kozmo enerji uygulayıcısı, bu patojenik bölgeleri belirler ve kapatır, ardından bir enerji temizlemesi yapar ve bu mekânlarda yumuşak bir enerji akışı sağlar.

Uzaktan seans yapma becerisi, seansların tamamlanmasının ardından kişinin hayatında meydana gelen değişiklikler bu yöntemin avantajlarından sadece bazıları. Bu şekilde, kişinin sadece sağlığıyla değil aynı zamanda kişisel ve profesyonel hayatıyla da ilgili her alanında yüzleştiği hastalıklar ve problemler ile alakalı sebep-sonuç ilişkili kısır döngüyü temizler.
Bir Sorun Yoksa, Kozmik Enerji Seansı  alınmalı mı ?

Bu yöntemden faydalanmak için hasta olmak gerekmez. Kozmo Enerji sadece ortaya çıkmış soruna yönelik çalışan bir şifa değildir. Kozmo enerji, henüz fizik bedene tezahür inmemiş aura alanında enerjisel düzeyde bulunan ve gelecekte kişiyi hasta edecek bilgilerin temizlenmesi ve kişinin yaşam alanındaki  uyumsuz enerjilere karşı korunmasına da yardımcı olur.Kozmik Seans sonrası kişi kendini daha enerjik ,daha uyumlu ,daha neşeli ve hem ruhsal hem bedensel daha sağlıklı hisseder.  Kozmo enerji kişiyi gelişime taşır.

Kozmik Enerji genel olarak;

Hücre yenilenmesi dengelenmesi

Bağışıklık sisteminin güçlenmesi

Hormon dengesinin korunması

Enerji dengesinin ve enerji ihtiyacının giderilmesi

Sağlıklı bir uyku, iş ve özel hayatın sağlanması

Stresin giderilmesi

Genel bir mutluluk ve huzur halinin hüküm sürmesi

Ruh, beden ve zihin dengesinin sağlanması ve korunması

Bilinçaltında, çakralardaki deformasyonun, enerji bedeninde, aurada, genetik düzeyde DNA ile taşınan uygunsuz enerjilerin, biriken tüm düşük titreşimli durum ve travmaların temizlenmesini sağlar.

UYARI:  İşbu BLOG içerisinde yer alan  bilgi ve uygulama teknikleri  tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler  bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir. Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir.

Her türlü hastalık ve sair tedavi gerektiren sorunlar için  doktora danışılmalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir