hastalıkların zihinsel

Hastalıkların Zihinsel Nedenleri

İnsan Enerji Alanının kişinin zihinsel ve psikolojik durumuna göre değişiklik gösterdiğini belirlemiştir. Bu alanın, düşünce süreçleriyle ilişkide olan bir alan olduğunu belirtmiştir. Buna göre, bu düşünce alanındaki değişimler, psikosomatik belirtilerin oluşmasına sebep olmaktadır.

Okült bir özdeyiş de, “Bütün enerjiler düşünceyi izler.” der. Buradan hareketle bireyin ne düşündüğü, düşündüğünü ne sıklıkla düşündüğü aurası üzerinde doğrudan etkilidir. Çünkü auranın titreşimleri düşüncelerimize uygun olarak değişir. Olumlu duygu ve düşünceler auranın titreşimini yükseltirken korku, kaygı, endişe, nefret gibi olumsuz duygular auranın titreşimini düşürür. Tüm bunlar da hastalıklarla ilişkili olabilmektedir. Düşüncelerimiz, enerji sistemimizi etkileyerek organlarımızın titreşimlerini de düşürür ya da yükseltebilir. Organlarımızda gereği gibi titreşemezse duygu ve düşüncelerimiz hastalıklara zemin hazırlamış olurlar.

Dünyada best seller olan Luis Hay’ın kitabından alıntıile bu konuya daha geniş bakabilirsiniz.

SORUN OLASI -NEDEN- YENİ DÜŞÜNCE MODELİ
*Acı- Suçluluk duygusu. Suçluluk duygusu daima ceza peşinde koşar. Geçmişi sevgiyle bırakıyorum. Onlarda bende artık özgürüz. Huzur içindeyim.
*Addison Hastalığı (Bronz Hast.) -Bkz. Böbrek Üstü Bezi Rahatsızlıkları. Duygusal açıdan çok kötü yada yetersiz beslenme. Kendine karşı öfke duyma. Bedenime, zihnime ve duygularıma sevgiyle dikkat ve özen gösteriyorum.
*Adenoidler (Lenf Bezlerinin Büyümesi)– Aile içinde sürtüşme ve tartışmalar. Bu yüzden çocuğun istenmediğini hissetmesi (sanması). Bu çocuk istendi, iyi karşılandı ve derin bir biçimde sevildi.
*Adetle ilgili rahatsızlıklar Bkz. Kadın Hastalıkları Kadınlığını reddetme.Suçluluk, korku. Üreme organlarının günahkar yada kirli olduklarına inanma. Bir kadın olarak tüm gücümü kabul ediyorum, tüm bedensel süreçlerimi normal ve doğal olarak kabul ediyorum. Kendimi seviyor ve onaylıyorum.
*Adet görememe Bir kadın olmayı istememe.Kendinden hoşlanmama Kendimden hoşnudum, kadınlık bana sevinç veriyor. Ben her zaman mükemmel biçimde akan hayatın güzel bir ifadesiyim.
*Adet öncesi sendromu Karışıklığın hakim olmasına izin verme.Gücünü dış etkilere teslim etme.Kadınlık süreçlerini reddetme. Şimdi zihnimin ve hayatımın sorumluluğunu üstleniyorum.Ben güçlü,dinamik bir kadınım.Bedenimin her parçası kusursuz çalışıyor.Kendimi seviyorum.
*Ağrılı adet görme Kendine kızma.Kendi bedeninden yada kadınlığından nefret etme. Bedenimi seviyorum.Kendimi seviyorum.Tüm devrelerimi seviyorum.Her şey yolunda.
*Ağız-İltihapları-Kokusu Bkz. Pis kokan soluk-Rahatsızlıkları Yeni fikirleri ve besini içine almayı temsil eder Kendimi sevgiyle besliyorum
*Dudakların irinli sözcükleri zapt etmeleri. Suçlama Sevgi dolu dünyamda yalnızca sevinç verici deneyimler yaratıyorum
*Öfke ve intikam düşünceleri Her şey yolunda. Geçmişi sevgiyle bırakıyorum. Yalnızca sevgiyi ifade etmeyi seçiyorum
*Sabit görüşlülük.Dar kafalılık.Yeni fikirleri kabullenememe Yeni fikirlere ve kavramlara açığım ve onları sindirmeye ve özümsemeye hazırım
*Ağlama Gözyaşları hayatın ırmaklarıdır. Üzüntü ve korkudan olduğu kadar sevinçten de akarlar Tüm duygularımla barış halindeyim. Kendimi seviyor, beğeniyor ve onaylıyorum.
*Ağlayamama (kuru gözlülük) Öfkeli gözler. Sevgiyle görmeyi reddetme. Bağışlamaktansa ölmeyi yeğleme. Kinci olma Seve seve bağışlıyorum. Görme gücümü canlandırıyor ve şefkatle, anlayışla görüyorum.
*Ağrılar Sevgi ve destek bulma özlemi Kendimi seviyor, beğeniyor ve onaylıyorum. Sevecenim ve sevilebilecek bir insanım.
*AIDS Kendini savunmasız ve umutsuz hissetme. Kimsenin kendini umursamadığını düşünme. Yeterince iyi olmadığı konusunda güçlü kanı. Kendinden vazgeçme. Cinsel suçluluk duygusu. Ben evrensel kompozisyonun bir parçasıyım. Ben önemliyim ve Hayat’ın kendisi tarafından seviliyorum. Güçlü ve muktedirim. Kendimi tümüyle seviyor ve onaylıyorum.
*Akciğer-Rahatsızlıkları Bkz. Zatürree Hayatı içine alma kapasitesini temsil eder. Hayatı kusursuz bir dengeyle içime alıyorum.
Hayatın bütünlüğünü içime alma kapasitesine sahibim. Hayatı sevgiyle ve dopdolu yaşıyorum.
*Akne (Ergenlik sivilceleri) Kendini kabullenememe. Kendinden hoşlanmama. Ben hayatın Tanrısal bir ifadesiyim. Kendimi olduğum gibi seviyor ve kabulleniyorum.
*Alerjiler Bkz. Saman Nezlesi Kime karşı alerjiniz var? Kendi gücünü yadsıma Dünya güvenli ve dostça bir yer. Ben emin ellerdeyim. Hayatla barış halindeyim.
*Alkolizm Anlamsızlık duygusu. Yararsızlık, suçluluk, yetersizlik hissetme. Kendini reddetme Ben şimdi’de (anı)yaşıyorum. Her an yenidir. Kendi değerimi görmeyi seçiyorum. Kendimi seviyor, beğeniyor ve onaylıyorum.
*Alzheimer Hastalığı Bkz. Dementia, Bunama Dünyayı olduğu gibi kabul etmeyi, onunla ilişki kurmayı reddetme.Umutsuzluk ve çaresizlik (acizlik). Öfke Hayatı deneyimleyebileceğim yeni ve daha iyi bir yol daima vardır. Geçmişi bağışlıyor ve geride bırakıyorum. Sevinç ve hazza doğru ilerliyorum
*Amyotropik Kateral Skleroz (Lou Gehrig Hast.) Kendi değerini kabullenme konusunda isteksizlik.Başarıyı yadsıma Değerli olduğumu biliyorum.Başarılı olmak iyi ve güvenli( tehlikesiz) bir şey.Hayat beni seviyor.
*Anemi Evet-ama tutumu.Sevinçten yoksunluk.Hayattan korkma.Kendini yeterince iyi bulmama Hayatın her alanında sevinç duymam iyi ve güvenli(tehlikesiz) bir şey.Hayatı seviyorum.
*Anfizem Hayatı içine almaktan korkma.Vazgeçme.Kendini yaşamaya değer bulmama Dopdolu ve rahatça yaşamak benim doğuştan kazandığım bir haktır.Hayatı seviyorum.Kendimi seviyorum
*Anjin Bkz. Boğaz ağrısı. Bademcik iltihabı Kendi adına çekinmeden konuşamayacağı ve ihtiyaçlarını talep edemeyeceği konusunda güçlü bir inanç. İhtiyaçlarımın karşılanması benim doğuştan sahip olduğum bir haktır. İsteklerimi sevgiyle ve rahatça talep ediyorum.
*Anksiyete (Yürek Darlığı) Hayatın akışına, yaşam sürecine güvenmeme. Kendimi seviyor ve onaylıyorum ve yaşam sürecine güveniyorum. Emin ellerdeyim.
*Anoreksi (Aşırı iştahsızlık) Bkz. İştah Kaybı Kendi hayatından vazgeçme. Aşırı korku. Kendinden nefret etme, kendini reddetme. Ben olmak iyi ve güvenli (tehlikesiz) bir şey. Olduğum gibi harikayım. Yaşamayı seçiyorum. Mutluluğu ve kendimi kabullenmeyi seçiyorum.
*Apandisit Korku.Hayattan korkma.Akışın önünü kesme Emin ellerdeyim.Gevşiyor ve hayatın neşeyle akmasına izin veriyorum.
*Apse Düşünceleri incinmeler, küçümsenmeler ve intikam arzusu üzerinde mayalandırma Düşüncelerimin özgürleşmesine izin veriyorum. Geçmiş artık son buldu. Huzur içindeyim
*Arpacık Bkz.GözRahatsızlıkları Yaşama öfkeli gözlerle bakma. Birisine kızgınlık duyma Herkesi ve her şeyi neşe ve sevgiyle görmeyi seçiyorum
*Anteryoskleroz (Damar Sertliği) Direnç,gerilim. Aşırı dar görüşlülük. İyi ve güzeli görmeyi reddetme Hayata ve mutluluğa tamamen açığım. Her şeyi sevgiyle görmeyi seçiyorum.
*Artrit Bkz. Eklemler Sevilmediğini hissetme. Kendini ve başkalarını sürekli eleştirme, içerleme. Her şeyin kusursuz olmasını aşırı derecede isteme. Ben sevgiyim. Artık kendimi sevmeyi ve onaylamayı seçiyorum. Başkalarını sevgiyle görüyorum.
*Artritli Parmaklar Cezalandırma arzusu. Suçlama. Kendini aldatılmış, mağdur edilmiş hissetme, bir kurban gibi hissetme. Burada olmak istememe. Sevgi ve anlayışla görüyorum. Tüm deneyimlerimi sevginin ışığına çıkarıyorum.
*Astım Boğucu sevgi. Kendi bireyliğini, bağımsızlığını hissedememe. Kendini bastırılmış, boğulmuş hissetme. Bastırılmış ağlama. Artık kendi hayatımın sorumluluğunu üstlenebilirim. Özgür olmayı seçiyorum.
(astım) Bebeklerde ve çocuklarda Hayattan korkma. Burada olmak istememe. Bu çocuk emin ellerde ve seviliyor. Bu çocuk iyi karşılandı ve sevgiyle kucaklanıp kabullendi.
*Aşırı Hareketlilik Korku. Kendini baskı altında ve çılgın hissetme. Güvenlik içindeyim. Tüm baskı ortadan kalkıyor. Yeterince iyiyim.
*Aşırı Havalandırma Bkz. Boğulma krizleri, solunum rahatsızlıkları Korku. Değişikliğe direnme. Yaşam sürecine güvenmeme. Evrenin her yerinde güvenlik içindeyim. Kendimi seviyor ve yaşam sürecine güveniyorum.
*Aşırı Kiloluluk(normal kilosunun üstünde olmak) Bkz. şişmanlık Hayattan korkma.İncinme,aşağılanma, eleştiri veya cinsellikten korunma ihtiyacı duyma. Duygulardan kaçma. Güvensizlik ,kendini reddetme. Doyum arama. Duygularımla barış halindeyim. Olduğum yerde güvenlik içindeyim.kendi güvenliğimi kendim yaratıyorum. Kendimi seviyor ve onaylıyorum.
*Atardamarlar Yaşama sevincini taşırlar. Sevinç doluyum. Kalbimin her vuruşuyla içimden sevinç akıyor.
*Ateş Yakıcı öfke. Ben sevgi ve barışın sükunet dolu ifadesiyim.
*Ayak bilekleri Eğilmezlik ( esneklikten yoksunluk) ve suçluluk duygusu. Ayak bilekleri zevk alabilme yeteneğini temsil ederler. Hayattan zevk almayı hak ediyorum. Hayatın sunduğu tüm keyif ve hazzı kabul ediyorum.
*Ayaklar Kendimiz, başkaları ve hayatla ilgili anlayışımızı temsil ederler. Anlayışım açık, berrak ve ben zamanla ( gereklere göre ) değişmeye hazırım. Emin ellerdeyim.
*Ayak mantarı Kabul edilmemekten kaynaklanan düş kırıklığı ve sinirlilik. Bunları rahatlıkla geride bırakıp ilerleyememe. Kendimi seviyor, beğeniyor ve onaylıyorum. İlerlemek için kendime söz veriyorum. İlerlemek iyi, güvenli(tehlikesiz)bir şeydir.
*Ayak parmakları Geleceğin küçük ayrıntılarını temsil ederler Tüm ayrıntılar kendiliğinden çözümlenirler.
*Ayak rahatsızlıkları Gelecekten ve hayatta ilerleyememekten korkma Hayatta neşeyle ve kolaylıkla ilerliyorum.
*Ayak tabanı siğili Anlayışınızın temeline, kaynağına öfke duymanız. Geleceğe de yansıtılan düş kırıklığı. Güvenle ve rahatça ilerliyorum. Yaşam sürecine güveniyorum ve kendimi bu sürecin akışına bırakıyorum.
*Ayak tırnağının batması İleri doğru yönelmeye, ilerlemeye hakkı olup olmadığı konusunda endişe ve suçluluk duyma. Hayatta gideceğim yönü seçmek ve o yönde ilerlemek benim Tanrısal hakkımdır. Güvenlik içindeyim. Özgürüm.
*Bacaklar Bizi hayata ilerletirler Hayat benim için var
*Bacak rahatsızlıkları-alt Gelecekten korkma. İlerlemek istememe yada belirli bir yönde ilerlemek istememe Geleceğimde her şeyin iyi olduğunu bilerek güven ve neşeyle ilerliyorum.
*Bademcik iltihabı Bkz.Anjin, Boğaz ağrısı Korku. Bastırılmış duygular. Boğulmuş yaratıcılık,yapmak istediği şeyi yapamama. Benim hayrıma olan şey artık rahatça akıyor. Tanrısal fikirler benim vasıtamla ifade buluyorlar. Huzur içindeyim
*Bağımlılıklar (Tiryakilikler) Kendinden kaçış. Korku. Kendini nasıl seveceğini bilememe ne kadar harika olduğumu şimdi keşfediyorum. Kendimi sevmeyi ve kendimden zevk almayı seçiyorum.
*Bağırsaklar Özümseme, messetme ve artıkları (işe yaramayan şeyleri) kolaylıkla çıkarıp atmayı temsil eder. Bilmem gereken her şeyi kolayca özümser ve messederim ve geçmişi sevinçle bırakırım. Bırakmak kolaydır.
*Bağırsak rahatsızlıkları Eskiyi, artık ihtiyaç duyulmayanı bırakmaktan korkma. Eskiyi rahatça ve kolayca bırakıyorum ve yeniyi sevinçle karşılıyorum.
*Basurlar Bkz. Makat Son teslim tarihleri (yetiştirememe ) korkusu. Geçmişe duyulan öfke. Bırakmaktan,koyvermekten korkma. Kendini yük altında hissetme. Sevgiye benzemeyen, ona ters düşen her şeyi bırakıyorum. Yapmak istediğim her şey için yeterli zaman ve yer var.
*Baş ağrıları Bkz. Migren Kendini muteber görmeme. Kendini eleştirme. Korku. Kendimi seviyor ve onaylıyorum. Kendimi ve yaptıklarımı, sevgi gözleriyle görüyorum. Emin ellerdeyim.
*Baş dönmesi Kararsız dağınık düşünme. Dikkatle bakıp görmeyi reddetme. Tam anlamıyla merkezimdeyim ve huzur içindeyim. Yaşamak ve neşeli olmak iyi ve güvenli(tehlikesiz) bir şey.
*Bayılma Korku. Başa çıkamayıp bırakma.geçici olarak bilincini yitirme. Hayatımdaki her şeyle başa çıkabilecek güce ve bilgiye sahibim.
*Beden kokusu Korku. Kendinden hoşlanmama. Başkalarından korkma. Kendimi seviyor, beğeniyor ve onaylıyorum. Güvenlik içindeyim.
*Bedenin sağ tarafı Dışarı vermeyi, bırakmayı,erkek enerjiyi,erkekleri,babayı temsil eder. Erkek enerjimi hiç çabasız, kolayca dengeliyorum.
*Bedenin sol tarafı Alıp kabul ediciliği, içeri almayı, dişi enerjiyi, kadınları, anayı temsil eder. Dişi enerjim kusursuz bir dengeye sahip.
*Bellek yitimi (unutkanlık) Korku. Hayattan kaçış. Kendine sahip çıkamama. Zeka ve cesarete sahibim ve değerliyim. Yaşamak güvenli (tehlikesiz) bir şey.
*Belsoğukluğu Bkz. Zührevi hastalıklar Kötü bir insan olduğu için cezalandırılma ihtiyacı duyma. Bedenimi seviyorum. Cinselliğimi seviyorum. Kendimi seviyorum.
*Bereler Bkz. Kesikler yaralar Kendine öfkelenme ve suçluluk duygusu. Kendimi bağışlıyor ve kendimi sevmeyi seçiyorum.
*Besin zehirlenmesi Başkalarının kontrolü ele almalarına izin verme. Kendini korunmasız, savunmasız hissetme. Yoluma her ne çıkarsa onu sindirecek güce ve beceriye sahibim.
*Beyaz akıntı Bkz. Kadın hastalıkları, dölyolu iltihabı Kadınların erkekler karşısında güçsüz olduklarına inanma. Bir sevgiliye, eşe karşı öfke duyma. Tüm deneyimlerimi ben yaratırım. Ben gücün ta kendisiyim. Kadın olduğum için seviniyorum. Özgürüm.
*Beyaz saç Gerilim. Baskı altında olduğuna, fazla zorlandığına inanma. Hayatımın her alanında huzur içinde ve rahatım. Güçlü ve muktedirim.
*Beyin -felci-uru Bilgisayarı, anahtar tablosunu temsil eder. Ben zihnimin sevgi dolu operatörüyüm.
Aileyi bir sevgi eylemi içinde birleştirme ihtiyacı. Birlik içinde, sevgi dolu ve huzurlu bir aile yaşamına katkıda bulunuyorum. Her şey yolunda.
*Bilgisayara yüklenmiş yanlış inançlar. İnatçılık. Eski düşünce kalıplarını değiştirmeyi reddetme. Zihin bilgisayarımı yeniden programlamak benim için kolay. Hayatın tümü değişimdir ve zihnim daima kendini yeniler.
*Beyin-omurilik menenjiti Hastalıklı düşünme biçimi ve hayata karşı şiddetli öfke duyma Tüm suçlamaları bırakıyor ve hayatın barış ve sevincini kabul ediyorum.
*Boğaz İfadenin yolu. Yaratıcılık kanalı. Yüreğimi açıyor ve sevginin mutluluğunu terennüm ediyorum.
Ağrısı Bkz. Anjin, bademcik iltihabı-Rahatsızlıkları-Tıkanması (üzüntüden) Öfkeli sözcükleri zapt etme. Kendini ifade edemeyeceğini, bu konuda aciz olduğunu hissetme. Tüm kısıtlamalardan kurtuluyorum ve kendim olmakta özgürüm.
İnsanın kendisi adına çekinmeden, açıkça konuşamaması. Öfkesini yutup göstermemesi. Yaratıcılığın bastırılmış olması. Değişmeyi reddetme. Ses çıkarmak iyidir, uygundur. Kendimi rahatça ve neşeyle ifade ediyorum. Kendi adıma çekinmeden, konuşuyorum. Yaratıcılığı ifade ediyorum. Değişmeye hazırım.
*Korku. Yaşam sürecine güvenmeme. Emin ellerdeyim. Hayatın benim için var olduğuna inanıyorum. Kendimi rahatça ifade ediyorum.
*Boğulma krizleri Bkz. Solunum rahatsızlıkları Korku. Yaşam sürecine güvenmeme. Çocukluk dönemine saplanıp kalmış olma. Büyümek iyi ve güvenli(tehlikesiz) bir şeydir. Dünya güvenli bir yer. Ben emin ellerdeyim.
*Boyun ( boyun omurları) Esnekliği temsil eder. Arkada ne olduğunu görme yeteneği. Hayatla barış halindeyim,rahatım.
*Boyun rahatsızlıkları Bkz.omurga çarpıklıkları Bir meselenin diğer yönlerini, başkalarının bakış açılarını görmeyi reddetme. İnatçılık, eğilmezlik. Bir meselenin her yönünü esneklik ve kolaylıkla görüyorum. Meseleleri görüp değerlendirmenin ve bir şeyler yapmanın sayısız yolu vardır. Güvenlik içindeyim.
*Boyun tutulması Kararından dönmez, boyun eğmez bir inatçılık. Başka bakış açılarını da görmek yararlı ve güvenli (tehlikesiz) bir şey.
*Böbrek rahatsızlıkları Eleştirme, düş kırıklığı, başarısızlık. Utanç. Küçük bir çocuk gibi tepki gösterme. Hayatımda daima Tanrısal doğru eylem gerçekleşiyor. Her deneyimden yalnızca hayırlı ve yararlı şeyler elde ediyorum. Büyümek güvenli (tehlikesiz) bir şey.
*Böbrek taşları Halledilmemiş, çözülmemiş öfke yumruları. Tüm geçmiş sorunları kolaylıkla çözüyor ve ortadan kaldırıyorum.
*Böbreküstü bezi rahatsızlıkları Bkz. Addison ve cushing hast. Bozguna uğrama. Artık kendine bakmama,kendisiyle ilgilenmeme. Endişe, korku. Kendimi seviyor, beğeniyor ve onaylıyorum. Kendime bakmam iyi ve güven verici bir şey.
*Bright hastalığı Bkz. nefrit Kendini hiçbir şeyi doğru dürüst yapamayan ve yeterince iyi olmayan bir çocuk gibi hissetme. Bir başarısızlık. Kayıp. Kendimi seviyor, beğeniyor ve onaylıyorum. Kendimi önemsiyorum. Her zaman tamamen yeterliyim.
*Bronşit Bkz. Solunum rahatsızlıkları Huzursuz bir aile ortamı. Tartışmalar ve bağrışma. Bazen sessiz bir sürtüşme. İçimde ve çevremde barış ve uyum ilan ediyorum. Her şey yolunda.
*Bunama Bkz. Alzheimer hastalığı, dementia Çocukluğun sözde güvenliğine geri dönüş.bakım ilgi talep etme. Çevresindeki kişileri bir yönetme biçimi. Hayatın yükünden kaçış. Tanrısal koruma.güvenlik.huzur. evrensel zeka hayatın her düzeyinde iş görür.
*Bunyon (ayak başparmağı ekleminde oluşan çıkıntı) Hayat deneyimlerini neşesiz bir biçimde karşılama. Hayatın harika deneyimlerini karşılamak için neşeyle ileri atılıyorum.
*Burkulma Öfke ve direnme. Hayatında belirli bir yöne gitmek istememe. Yaşam sürecinin beni, benim için en hayırlı olana götüreceğine inanıyorum. Huzur içindeyim.
*Bursit (eklemler ve kas kirişleri arasındaki keselerin iltihaplanması) Bastırılmış öfke. Birine vurmak isteme. Sevgi kendisine benzemeyen her şeyi gevşetir (zayıflatır, yumuşatır) ve salıverir.
*Burun Kendi kendini tanımayı, kabullenmeyi temsil eder. Sezgisel yeteneğimi tanıyor ve kabulleniyorum.
*Burun akması Yardım isteme.içsel feryat,ağlama. Beni mutlu kılan,hoşnut eden yollarla kendimi seviyor ve rahatlıyorum.
*Burun kanaması Tanınma,kabul edilme ihtiyacıduyma. Umursanıp önemsenmediğini hissetme. Sevgi isteme. Kendimi seviyor ve onaylıyorum.kendi gerçek değerimi biliyor ve kabul ediyorum. Ben harikayım.
*Burun tıkalı Kendi değerini tanıyıp kabullenmeme. Kendimi seviyor, beğeniyor ve onaylıyorum.
*Candida Bkz. pamukçuk Kendini çok dağılmış hissetme. Bir hayli düş kırıklığı ve öfke. İlişkilerde çok şey talep etme ve karşısındakine güvenmeme. Büyük acılar. Olabileceğimin en iyisi olmak için kendime söz veriyorum ve hayatta en iyisine layığım. Kendimi ve diğerlerini seviyor, takdir ediyorum.
*Cilt (deri) Bireyselliğimizi temsil eder. Ben olmak iyi ve güvenli bir şey.
*Cilt rahatsızlıkları Bkz.Kurdeşen, Sedef hastalığı,İsilik Bireyselliğimizin tehdit edildiğini hissetmemiz. Endişe,korku. Başkalarının üzerimizde güce sahip olduklarını hissetmemiz. Eski, gömülmüş karışıklık. Kendimi neşe ve huzur düşünceleriyle, sevgiyle koruyorum. Geçmiş bağışlandı ve unutuldu. Şu anda özgürüm.
*Ciltteki beyaz başlı küçük yağ birikintileri Bkz. sivilceler Çirkinliği gizleme. Kendimi güzel ve sevilmeye değer olarak kabul ediyorum.
*Ciltteki siyah başlı küçük yağ birikintileri Küçük öfke patlamaları Düşüncelerimi yatıştırıyorum.sakinim, sükunet içindeyim.
*Cinsel soğukluk(frijidite) Korku.zevki yadsıma,reddetme. Cinsel ilişkinin kötü bir şey olduğuna inanma. Duyarsız eş yada sevgililer. *Babadan korkma. Kendi bedenimden zevk almam iyi ve güvenli (tehlikesiz) bir şey. Bir kadın olduğum için seviniyorum.
*Cushing hast. Bkz. Böbreküstü bezi rahatsızlıkları Zihinsel dengesizlik.ezici, baskı yapıcı fikirleri fazlasıyla üretme. Kendini yenik düşmüş, güçsüz hissetme. Zihnimi ve bedenimi sevgiyle dengeliyorum. Artık beni mutlu kılacak, kendimi iyi hissetmemi sağlayacak düşünceleri seçiyorum.
*Cüzam Hayatla hiçbir biçimde başa çıkamama. Yeterince iyi yada temiz olmadığına dair köklü inanç. Tüm sınırlamaların üstüne çıkıyorum. Bana Tanrısal bir biçimde yol gösteriliyor. Sevgi tüm hayatı iyileştirir.
*Çene rahatsızlıkları Öfke. İçerleme. İntikam alma arzusu Zihnimdeki bu durumu yaratan düşünce kalıplarını değiştirmeye hazırım. Kendimi seviyor ve onaylıyorum. Emin ellerdeyim.
*Çıbanlar,Kan çıbanları Bz. Sirpençe Kişinin öfkesinin taşıp,galeyana gelmesi. Sevgi ve mutluluğu ifade ediyorum ve barış halindeyim.
*Çocuk felci Felç edici kıskançlık. Birisini durdurma arzusu. Herkese yetecek kadar var. Ben sevecen düşüncelerle, kendi hayrıma olanı ve özgürlüğümü yaratıyorum.
*Çocuk hastalıkları Takvimlere, toplumsal kavramlara ve yanlış kurallara inanma. Çevredeki yetişkinlerin çocuksu davranışlar sergilemeleri. Bu çocuk Tanrısal bir biçimde korunuyor ve sevgiyle kuşatılmış durumda. Zihinsel bağışıklık talep ediyoruz.
*Çürükler (ezikler) Yaşamdaki küçük darbeler. Kendini cezalandırma. Kendimi seviyor ve aziz tutuyorum. Kendime karşı iyi ve yumuşak davranıyorum. Her şey yolunda.
*Dalak Sabit fikirler, saplantılar. Bir şeyler hakkında sürekli tedirginliklere ve endişelere sahip olma. Kendimi seviyor ve onaylıyorum. Yaşam süreci benim için var.emin ellerdeyim. Her şey yolunda.
*Delilik,Cinnet (psikiyatrik hastalık) Aileden kaçış. Hayatın yükünden kaçış, geri çekilme. Hayattan zor gücüyle ayrılış. Bu zihin kendi gerçek kimliğini biliyor ve o Tanrısal Kendini-İfade’nin yaratıcı bir noktasıdır.
*Dementia Bkz. Alzheimer hast. Bunama Dünyayı olduğu haliyle kabullenmeyi, onunla ilişki kurmayı reddetme. Umutsuzluk ve öfke. Kendi kusursuz yerimdeyim ve her zaman güvenlik içindeyim.
*Denge bozukluğu Dağınık düşünme biçimi. Düşüncelerini bir merkezde toplayamama. Kendimi güven içinde bir merkezde topluyorum ve hayatımın mükemmel olduğunu kabul ediyorum. Her şey yolunda.
*Deniz tutması Bkz.Taşıt tutması Korku. Ölüm korkusu. Kontrolünü yitirme. Ben Evren’de tam bir güvenlik içindeyim. Her yerde huzur içindeyim. Hayat’a güveniyorum.
*Depresyon (çökkünlük) Sahip olma hakkına sahip olmadığını hissetmekten kaynaklanan kızgınlık. Umutsuzluk. Artık diğer insanların korkularının ve sınırlamalarının ötesine geçiyorum. Kendi hayatımı yaratıyorum.
*Deri sertleşmesi (yaşlılarda) Kendini hayattan koruma. Orada olma ve kendine iyi bakabilme konusunda kendine güvenmeme. Tamamen gevşiyor, rahatlıyorum, çünkü artık emin ellerde olduğumu biliyorum. Hayata ve kendime güveniyorum.
*Devasız hastalık Bu aşamada artık dış vasıtalarla tedavi edilemez. İyileştirmek için içe yönelmeliyiz. Bu hastalık hiçlikten geldi ve yine hiçliğe geri dönecektir. Mucizeler her gün olur. Bu hastalığı yaratan düşünce kalıbını yok etmek için içime yöneliyor ve artık Tanrısal bir şifayı kabul ediyorum. Öyleyse olsun!
*Dil Hayatın zevklerini neşeyle tatma yeteneğini temsil eder. Tüm hayatımın cömert vericiliğinden dolayı mutluyum.
*Dirsek Bkz. Eklemler Yön değiştirme ve yeni deneyimleri kabul etmeyi temsil eder. Yeni deneyimlere, yeni yönlere ve yeni değişikliklere kolayca uyum sağlıyor, onlarla birlikte akıyorum.
*Dişler Kararları temsil ederler
*Diş rahatsızlıkları Bkz. Kök kanalı Uzun süren kararsızlık. Fikirleri analiz edip kararlar verme konusunda yetersizlik. Kararlarımı doğru prensiplere dayanarak veririm ve hayatımda yalnızca doğru eylemin gerçekleştiğini bilerek güvenle beklerim
*Dişeti kanaması Hayatında verdiği kararlardan sevinç duyamama. Hayatımda daima doğru eylemin vuku bulduğuna güveniyorum. Huzur içindeyim.
*Dişeti sorunları Verdiği kararları sürdürememe. Kararsızlık. Ben kararlı bir insanım. Verdiğim kararları sürdürüp tamamlıyor ve kendimi sevgiyle destekliyorum.
*Diz Bkz. Eklemler Gurur, kibir ve egoyu temsil eder. Ben esnek ve akıcıyım.
*Diz rahatsızlıkları İnatçı ego ve gurur. Eğilmezlik, esnek olamama. Korku. Teslim olmama. Bağışlama. Anlayış. Şefkat ve merhamet. Kolaylıkla eğiliyor ve akıyorum. Her şey yolunda.
*Dizanteri Korku ve yoğun öfke. Zihnimde sükunet yaratıyorum ve bedenim bunu yansıtıyor.
*Dizanteri amipli Onların size saldırmak üzere dışarıda beklediklerine inanma. Ben kendi dünyamın gücü ve hakimiyim. Huzur içindeyim.
*Dizanteri basilli Zulüm, baskı ve umutsuzluk. Ben hayat, enerji ve yaşama sevinciyle dopdoluyum.
*Doğum Hayat sahnesinin bu bölümüne girişi temsil eder. Bu bebek şimdi mutluluk dolu, harika bir yeni hayata başlıyor. Her şey yolunda.
*Doğuştan sakatlıklar Karmik. Böyle dünyaya gelmeyi siz seçtiniz. Ana-babamızı ve çocuklarımızı biz seçeriz. Bitmemiş iş. Her deneyim, tekamül sürecimiz için mükemmeldir. İçinde bulunduğum durumla barış halindeyim.
*Doymaz iştah Umutsuz dehşet. Kendinden-nefretin korkunç bir doldurma ve boşaltması. Ben Hayat’ın kendisi tarafından seviliyor, besleniyor ve destekleniyorum. Yaşamak güvenli bir şey.
*Dölyatağı Yaratıcılığın yuvasını temsil eder. Ben bedenimde kendi yuvamdayım.
*Dölyolu iltihabı Bkz. Kadın hastalıkları beyaz akıntı. Sevgiliye yada eşe öfke duyma. Cinsel yönden suçluluk duygusu. Kendini cezalandırma. Başkaları benim kendime duyduğum sevgi ve takdiri yansıtıyorlar. Cinselliğimden hoşnudum.
*Duyarlık bozuklukları (nesnel bir neden olmadan deride iğnelenme, sızlama veya ürperme hissetme) Sevgi ve ilgiyi kısıtlama, göstermeme. Zihnen cansızlaşma. Duygularımı ve sevgimi paylaşıyorum. Herkesin içindeki sevgiye karşılık veriyorum.
*Düşük ( kürtaj kendiliğinden) Korku. Gelecek korkusu. ‘’şimdi değil – sonra’’ uygun olmayan zamanlama Hayatımda daima Tanrısal doğru eylem gerçekleşmekte. Kendimi seviyor ve onaylıyorum. Her şey yolunda.
*Egzama Soluk kesici kin. Zihinsel patlamalar. Uyum ve barış, sevgi ve mutluluk beni kuşatıyor ve içimi kaplıyor.emin ellerde, güvenlik içindeyim.
*Eklemler Bkz.Artrit, dirsek, diz, omuzlar Hayattaki yön değişikliklerini ve bu hareketlerin rahatlığını, kolaylığını temsil ederler. Değişikliklerle birlikte kolayca akıyorum. Hayatım Tanrısal bir rehberlikle yönlendiriliyor ve ben daima en iyi yönde ilerliyorum.
*El bileği Hareket kolaylığı, rahatlığı temsil eder. Tüm deneyimlerimi bilgelikle, sevgiyle ve kolaylıkla karşılıyorum.
*Eller Tutma ve ele alma. Kavrama ve sıkı tutma. Tutup kavrama ve bırakma. Okşama. Sıkıştırıp acıtma.Deneyimlerle ilişki kurmanın, başa çıkmanın tüm yolları. Tüm deneyimlerimi sevgi, neşe ve kolaylıkla ele almayı seçiyorum.
*Enfeksiyon Bkz. Viral enfeksiyon Sinirlenme, öfke, sıkıntı. Rahat, sakin ve uyumlu olmayı seçiyorum.
*Erbezleri Erkek prensip. Erkeklik. Bir erkek olmak iyi güvenli (tehlikesiz) bir şey.
*Eritem (deri veremi) Vazgeçme,pes etme. Kendini savunmak, hakkını talep etmektense ölmeyi yeğleme. Öfke ve cezalandırma. Kendi adıma çekinmeden konuşuyorum. Kendi gücüme sahip çıkıyorum. Kendimi seviyor ve onaylıyorum. Özgürüm güvenlik içindeyim.
*Felç Korku. Direnç. Bir durumdan yada kişiden kaçış. Direnme. Tüm hayatla birim. Her durum için tam anlamıyla yeterliyim.
*Fıtık Kopmuş, uyumu bozulmuş ilişkiler. Gerilme, zora gelme, sorumluluklar, yanlış yaratıcı ifade. Zihnim hafif ve uyumlu. Kendimi seviyor ve onaylıyorum. Kendim olmakta özgürüm.
*Filebit Öfke ve düş kırıklığı. Hayatındaki sınırlamalar, yoksunluklar ve mutsuzluk için başkalarını suçlama. Neşe içimde özgürce dolaşıyor ve ben hayatla barış halindeyim.
*Fistül Korku. Serbest bırakma, koyuverme sürecinde bir tıkanma. Güvenlik içindeyim. Yaşam sürecine bütünüyle güveniyorum.
*Frengi Bkz. Zührevi hastalık Cinsel suçluluk duygusu. Gücünüzü ve etkinliğinizi teslim etmeniz. Kendim olmaya karar verdim. Kendimi olduğum gibi beğeniyor ve onaylıyorum.
*GastritBkz. Mide rahatsızlıkları Süregelen belirsizlik. Kötü beklentiler. Kaygılanma. Kendimi seviyor ve onaylıyorum. Emin ellerdeyim.
*Gaz sancıları Sıkı tutma. Korku.Sindirilmemiş fikirler. Gevşiyor ve hayatın içimden rahatça akmasına izin veriyorum.
*Geğirme Korku. Hayatı çok hızlı bir biçimde içine tıkıştırma. Yapmam gereken her şey için yeterli zamana ve yere sahibim. Huzur içindeyim.
*Gözler Geçmişi, şimdiyi ve geleceği berrak bir biçimde görebilme yeteneğini temsil ederler. Sevgi ve sevinçle görüyorum.
*Göz rahatsızlıkları Bkz. Arpacık Kendi hayatınızda gördüğünüz şeyden hoşlanmamanız. Şimdi bakmaktan hoşlanacağım bir hayat yaratıyorum.
*Akçıl gözbebekli Şu anda karşı karşıya bulunduğu şeye, dosdoğru bakmaya korkma. Kendimi hemen şimdi seviyor ve onaylıyorum.
*Astigmatizm ‘’Ben’’ sorunu.kendini gerçekten görmekten, kendi benliğiyle karşılaşmaktan korkma. Artık kendi güzelliğimi ve görkemimi görmeye istekli ve hazırım.
*Glokom(karasu hastalığı) Katı bir bağışlamazlık. Çoktan beri süren incinmelerin baskısı. Bunlara boğulmuş olma. Sevgi ve şefkatle bakıyorum.
*Hipermetropluk Şimdi’den (yaşanan andan) korkma. Şimdi ve burada güvenlik içindeyim. Bunu berrak bir biçimde görüyorum.
*Katarakt(Aksu) İleriye neşe ve umutla bakamama. Karanlık gelecek beklentisi. Hayat sonsuz ve mutluluk dolu. Her yeni anı yaşamak istiyorum.
*Çocuklarda göz rahatsızlıkları Ailede olup bitenleri görmek istememe. Uyum, neşe, güzellik ve güvenlik şimdi bu çocuğu kuşatıyor.
*Keratit Aşırı öfke. Karşısındaki kişilere yada şeylere vurma arzusu. İçimden akan sevginin gördüğüm her şeyi iyileştirmesine izin veriyorum. Barışı seçiyorum. Benim dünyamda her şey yolunda.
*Miyopluk Gelecekten korkma. Önünde olana güvenmeme. Tanrısal rehberliği kabul ediyorum. Yaşam sürecine güveniyorum. Ben daima emin ellerdeyim.
*Şaşılık Dışarıda olanları görmek istememe. Ayrı amaçlar peşinde olma. Görmem iyi ve güvenli (tehlikesiz) bir şey. Huzur içindeyim.
*Grip Bkz. Solunum yolları hastalıkları Kitle olumsuzluğunu ve inançlarını benimseme. Korku. İstatistiklere inanma. Ben grup inançlarının yada takvimin ötesindeyim.tüm tıkanıklıktan ve etkilerden kurtuldum.
*Guatr Bkz. Tiroit Acı çektirildiği, cezalandırıldığı için nefret duyma. Kendini kurban olarak görme. Kendisini hayatta engellenmiş hissetme. Hayatımın hakimi, yöneticisi benim. Kendim olmakta özgürüm.
*Gut (damla hastalığı) Hakim olma (tahakküm etme) üstün olma ihtiyacı duyma. Sabırsızlık,öfke. Emin ellerdeyim.Tehlikelerden uzağım. Kendimle ve başkalarıyla barış içindeyim.
*Güçsüzlük Zihinsel dinlenme ihtiyacı. Zihnime keyifli bir tatil veriyorum.
*Güneş sinirağı (karın boşluğu) Metanet,sebat tepkileri.sezgisel gücümüzün merkezi. İç sesime güveniyorum. Ben güçlü ve akıllıyım.
*Hareket tutması Bkz. Deniz ve taşıt tutması Korku. Kontrolü elinde tutamama korkusu. Ben daima kendi düşüncelerimin kontrolüne sahibim. Güvenlik içindeyim. Kendimi seviyor ve onaylıyorum.
*Hazımsızlık Korku, endişe, dehşet hissetme.Sızlanma ve homurdanma. Tüm yeni deneyimleri sükunetle ve neşeyle sindiriyor ve özümsüyorum.
*Hepatit Bkz. Karaciğer rahatsızlıkları Değişikliğe direnme. Korku, öfke, nefret. Karaciğer öfke ve gazabın yeridir. Zihnim arınmış ve özgür. Geçmişi bırakıyor ve yeni’ye doğru ilerliyorum. Her şey yolunda.
*Hilal hücreli kansızlık Kişinin ‘’ yeterince iyi olmadığı ‘’ inancının yaşam sevincini yok etmesi. Bu çocuk yaşam sevincini yaşıyor, soluyor ve sevgi tarafından besleniyor. Tanrı her gün mucizeler yaratır.
*Hipofiz Kontrol merkezini temsil eder. Zihnim ve bedenim kusursuz bir denge içinde. Düşüncelerimi kontrol ediyorum.
*Hipoglisemi (kandaki normal şeker oranının azalması) Hayatın sorumlulukları, yükleri yüzünden bunalma. ‘’Hayatın ne anlamı var?’’ tipi duygu ve düşüncelerin egemen oluşu. Şimdi hayatımı aydınlık, kolay ve neşe dolu kılmayı seçiyorum.
*Hodgkin hastalığı(lenf bezi kanseri) ‘’ Yeterince iyi olamama’’ konusundaki çok büyük bir korku ve kendini suçlama.İnsanın –kanın kendini besleyecek özü kalmayıncaya dek- çılgınca sürdürdüğü kendini kanıtlama yarışı içinde yaşam sevincini unutması. Kendim olmaktan çok mutluyum. Olduğum halimle yeterince iyiyim. Kendimi seviyor, beğeniyor ve onaylıyorum. Sevinç veriyor ve alıyorum.
*Horlama Eski düşünce kalıplarını bırakmayı inatçı bir biçimde reddetme. Zihnimden sevgi ve sevince benzemeyen her şeyi atıyorum. Geçmişi arka bırakarak yeni ve önemli olana yöneliyorum.
*Huntington hastalığı Başkalarını değiştiremediği için içerleme. Umutsuzluk. Tüm idareyi Evren’e bırakıyorum. Kendimle ve hayatla barış halindeyim.
*Isırıklar Korku. Her türlü küçümsemeye açık olma. Kendimi şimdi ve ebediyen bağışlıyor ve seviyorum.
*Hayvan ısırması İçe dönmüş öfke. Cezalandırılma ihtiyacı duyma. Özgürüm.
*Böcek ısırması Küçük şeylerle ilgili suçluluk duygusu. Beni sinirlendiren her şeyden kurtuldum. Her şey yolunda.
*İdrar tutamama Duygusal taşma. Duygularını yıllarca kontrol etmenin yarattığı birikim. Hissetmeye hazırım. Duygularımı ifade etmem iyi ve güvenli (tehlikesiz) bir şey. Kendimi seviyorum.
*İdrar yolu enfeksiyonları (sistit,polinefrit) Kızgınlık. Genellikle karşı cinsten birine yada bir sevgiliye içerleme. Başkalarını suçlama. Bu durumu yaratan düşünce kalıbını bilincimden çıkarıp atıyorum. Değişmeye hazırım. Kendimi seviyor ve onaylıyorum.
*İdrar yolu iltihabı Öfkeli duygular. Kızgın olma. Suçlama. Hayatımda yalnızca sevindirici deneyimler yaratıyorum.
*İktidarsızlık Cinsel baskı,gerilim,suçluluk duygusu. Toplumsal inançları benimseme. Eski bir eşe karşı kin duyma. Anneden korkma. Artık cinsel prensibimin tüm gücünün kolaylıkla ve keyifle iş görmesine izin veriyorum.
*İltihaplanma Korku. Son derece öfkelenme. Öfkeli düşünme. Ben sükunet içinde ve kendi merkezimde kalarak düşünürüm.
*İncikler İdeallerin yıkılmaları.incikler hayat standartlarını temsil ederler. Sevgi ve neşeyle en yüksek standartlarıma uygun biçimde yaşıyorum.
*İnme (nüzul) Vazgeçme.direnme. Değişmektense ölmeyi yeğleme. Hayatı reddetme. Hayat değişimdir ve ben yeniye kolayca uyabilirim. Hayatı,geçmişi, şimdiyi ve geleceği kabul ediyorum.
*İntihar Hayatı yalnızca siyah-beyaz olarak görme. Başka bir çıkış yolu görmeyi reddetme. Ben olanaklar bütünlüğü içinde yaşıyorum.her zaman başka bir yol vardır. Emin ellerdeyim.
*İshal Korku. Reddetme. Kaçış. Benim içime alışım, özümsemem ve dışarı çıkarışım kusursuz bir düzen içinde işler. Hayatla barış halindeyim.
*İsilik Bkz. Kurdeşen Gecikmelerden ötürü sinirlenme. Dikkat çekmek için çocuksu bir yol. Kendimiseviyor ve onaylıyorum.Yaşam süreciyle barış halindeyim.
*İskelet Bkz. Kemik  Yapının çöküşü. Kemikler hayatımızın yapısını temsil ederler. Ben güçlü ve sağlıklıyım. Kusursuz sağlamlıkta bir yapıya sahibim.
*İştah ( aşırı ) Korku. korunma ihtiyacı duyma. Duyguları yargılama. Emin ellerdeyim.hissetmek iyi ve güvenli (tehlikesiz) bir şeydir. Duygularımın normal ve kabul edilebilirdirler.
*İştah kaybı Bkz. Anoreksi Korku. Kendini koruma. Hayata güvenmeme. Kendimi seviyor ve onaylıyorum.emin ellerdeyim. Hayat güvenli ve keyifli.
*Kabarcıklar Direnç. Duygusal korunmadan yoksunluk. Hayatla ve her yeni deneyimle birlikte,uyum içinde akıyorum. Her şey yolunda.
*Kabızlık Eski fikirlerden vazgeçmeyi reddetme. Geçmişe saplanıp kalma. Bazen de cimrilik. Geçmişi bırakıyor, yeni ve gerekli olanı kabul ediyorum. Hayatın içimden akmasına izin veriyorum.
*Kadın hastalıkları Bkz. Adet problemleri; adet görmeme, adetle ilgili rahatsızlıklar, ağrılı adet görme, beyaz akıntı, dölyolu iltihabı, lifli urlar. Kendinden vazgeçme. Kadınlığı reddetme. Dişi prensibini reddetme. Kadınlığımdan sevinç ve haz duyuyorum. Kadın olmayı seviyorum.
*Kalçalar Bedeni kusursuz bir denge içinde taşırlar. İleriye yönelmede başlıca itici güçtürler. Her gün her yerde neşe ve mutluluk bulabilirim. Dengeli ve özgürüm.
*Kalça rahatsızlıkları Büyük kararlar alarak ileriye yönelmekten korkma. İleride kendisine yönelmeyi gerektirecek bir şey bulamama. Kusursuz bir dengeye sahibim. Hayatımda her yaşta kolaylıkla ve neşeyle ilerliyorum.
*Kalp Bkz. Kan Sevgi güvenlik merkezini temsil eder. Kalbim sevgi ritminde vuruyor.
*Kalp krizi Para yada mevki uğruna kalbindeki tüm neşe ve sevinci yok etme. Neşe ve sevinci kalp merkezime geri getiriyorum. Herkese sevgi gösteriyorum.
*Kalp rahatsızlıkları Çoktan beri süren duygusal sorunlar. Sevinçten yoksunluk. Kalbin katılaşması. Fazla çabalama. Aşırı duygusal yada zihinsel gerilim altında olduğuna inanma. Sevinç. Sevinç. Sevinç. Sevincin zihnimden, bedenimden ve deneyimimden akmasına sevgiyle izin veriyorum.
*Kalp trombozu Kendini yalnız ve panikte hissetme. ‘’ Ben yeterince iyi değilim. Yaptığım yeterli değil.asla başaramayacağım.’’ yaklaşımı. Tüm hayatla birim. Evren beni bütünüyle destekliyor. Her şey yolunda.
*Kan Bedende özgürce dolaşan sevinci temsil eder. Yaşam sevincini ifade ediyor ve alıp kabul ediyorum.
*Kan dolaşımı Duyguları olumlu yollardan ifade etme ve böyle hissetme yeteneğini temsil eder. Dünyamın her yanında sevgiyi ve sevinci dolaştırmakta özgürüm.
*Kan hastalıkları Bkz. Lösemi Sevinçten yoksunluk. Fikirlerin yeterince dolaşım halinde olmaması. Sevinç verici yeni fikirler içimde özgürce dolaşıyorlar.
*Kan pıhtılaşması Yaşama sevincinin akışını engelleme İçimde yeni bir yaşam uyandırıp canlandırıyorum. Akıyorum.
*Kanama Sevincin dışarı akması Yaşam sevincini kusursuz bir ritim içinde ifade ediyor ve alıp kabul ediyorum
*Kangren Zihinsel marazilik. Zehirli düşüncelerle yaşama sevincini boğma. Artık uyumlu düşünceleri seçiyor ve sevincin içimde özgürce akmasına izin veriyorum.
*Kanser Derin bir biçimde incinme yaralanma. Uzun zamandır süren kızgınlık. İnsanı yavaş yavaş yiyip bitiren derin bir sır yada üzüntü. Nefretleri taşıma. Tüm geçmişi sevgiyle bağışlıyor ve serbest bırakıyorum. Dünyamı sevinçle doldurmayı seçiyorum. Kendimi seviyor ve onaylıyorum.
*Karaciğer Öfke ve ilkel duyguların yeri Benim bildiğim tek şey sevgi huzur ve neşedir.
*Karaciğer rahatsızlıkları. Bkz.hepatit sarılık Kronik yakınma (şikayet etme). Kendini kandırmak için her şeye kusur bulma bu eğilimini haklı görme. Kendini kötü hissetme. Kalbimdeki açık ( kabule hazır samimi ) yerde yaşıyorum. Sevgi arıyor ve onu her yerde buluyorum.
*Karın krampları Korku. Süreci durdurma. Hayatın akışıyla ilerlemeyi reddetme. Yaşam sürecine güveniyorum. Emin ellerdeyim.
*Kasık kemiği Üreme organlarıyla ilgili korunmayı temsil eder. Cinselliğim güvenlik içindedir.
*Kaslar Yeni deneyimlere direnme. Kaslar hayatta hareket etme yeteneğimizi temsil ederler. Hayatı keyifli bir dans olarak deneyimliyorum.
*Kasların gelişmemesi ‘’Bu yaşam büyümeye değmez’’ yaklaşımı Ana babamın sınırlamalarını aşıyorum. Olabileceğim en iyi ben olmakta özgürüm.
*Kaşıntı İnsanın kendi doğasına zıt düşen arzular duyması. Doyumsuzluk. Vicdan azabı. Kaçmak yada kurtulmak için kaşınma. Şimdi ve burada huzur içindeyim. Tüm ihtiyaç ve arzularımın yerine getirileceğini bilerek benim için hayırlı olanı kabul ediyorum.
*Kayıtsızlık Hissetmeye direnç. Kendi kendini uyuşturma. Korku. Hissetmek iyi ‘’ tehlikesiz ‘’ bir şeydir. Kendimi hayata açıyorum. Hayatı deneyimlemeyehazırım.
*Kazalar Kendi adına çekinmeden konuşamama. Otoriteye karşı başkaldırı. Şiddete zor gücüne inanma. Kazaları biz kendimize çekeriz. Bu durumu yaratan düşünce kalıbını terk ediyorum. Barış halindeyim. Ben değerliyim.
*Kekeleme Güvensizlik. Kendini-ifade eksikliği. Ağlamasına izin verilmemiş olması. Kendi adıma çekinmeden açıkça konuşmakta özgürüm. Artık kendimi güvenle ifade edebilirim. Yalnızca sevgiyle iletişim kuruyorum.
*Kellik Korku. Gerilim. Her şeyi kontrol altında tutmaya çalışma. Yaşam sürecine güvenmeme. Emin ellerdeyim. Kendimi seviyor ve onaylıyorum. Hayata güveniyorum.
*Kemik iliği İnsanın kendisi hakkındaki en derin inançlarını temsil eder. Kendinizi nasıl desteklediğinizi kendinize nasıl baktığınızı gösterir. Hayatımın yapısı Tanrısal Öz’den geliyor. Emin ellerdeyim seviliyorum ve tümüyle destekleniyorum.
*Kemik sorunları Kırılmalar çatlamalar Kemik deformasyonu bkz. Osteomiyelit, Osteoporoz Otoriteye karşı başkaldırı. Benim dünyamda ben kendi kendimin otoritesiyim; çünkü zihnimi yönlendirebilecek tek kişi benim.
*Zihinsel baskılar ve gerginlik. Kaslar yeterince gerilemiyorlar. Zihinsel devingenlik, akışkanlık kaybı. Hayatı bütünüyle içime çekiyorum. Gevşiyorum ve hayatın akılına güveniyorum.
*Kesikler Bkz. Yaralar Bereler Kendi kurallarınıza uymadığınız için kendi kendinizi cezalandırmanız. Ödüllerle dolu bir hayat yaratıyorum.
*Kıllanma Üstü örtülü öfke. Kullanılan örtü çoğunlukla korkudur. Suçlama arzusu. Çoğunlukla kendine bakıp besleme konusunda bir isteksizlik söz konusudur. Ben kendi kendimin sevgi dolu ana babasıyım. Sevgi ve onaylama ile kuşatılmış haldeyim. *Kendimi olduğum gibi göstermem iyi ve güvenli ‘‘ tehlikesiz ‘’ bir şeydir.
*Kısırlık Korku ve yaşam sürecine direnme yada ana babalık deneyimine ihtiyacı olmama. Yaşam sürecine güveniyorum. Ben daima doğru yerde doğru zamanda doğru şeyleri yapıyorum. Kendimi seviyor ve onaylıyorum.
*Kıvrım bağırsak iltihabı ( Crohn hastalığı) Korku. Endişe. Kendini yeterince iyi bulmama. Kendimi seviyor ve onaylıyorum. Yapabileceğimin en iyisini yapıyorum. Ben harikayım. Huzur içindeyim.
*Kistik Fibrosis Hayatın yolunda gitmeyeceğine aşırı inanma. ‘’ zavallı ben ‘’ duygusu. Hayat beni seviyor,ben hayatı seviyorum. Şimdi hayatı bütünüyle ve rahatça içime almayı seçiyorum.
*Kistler Eski acı verici filmi oynatıp durma. Yaraları besleme. Yanlış ( marazi ) gelişme. Zihnimden güzel filmler geçiyor, çünkü ben onları böyle kılmayı seçiyorum. Kendimi seviyorum.
*Kolesterol (damarların tıkanması) Mutluluk kanallarını tıkama. Mutluluğu kabullenmekten korkma. Hayatı sevmeyi seçiyorum. Mutluluk kanallarım sonuna kadar açık. Almak iyi ve güvenli( tehlikesiz) bir şeydir.
*Kolik Zihinsel öfke, sabırsızlık. Çevreden sıkılıp rahatsız olma. Bu çocuk yalnızca sevgiye ve sevecen düşüncelere karşılık(tepki) verir. Her şey barış halinde.
*Kolit Bkz. Bağırsaklar Kolit Spazmlı Güvensizlik. Bitmiş olanı bırakma rahatlığını, doğallığını temsil eder. Hayatın mükemmel ritminin ve akışının bir parçasıyım. Her şey Tanrısal doğru düzen içinde.
*Bırakmaktan korkma. Güvensizlik. Güvenlik içinde yaşıyorum. Hayat ihtiyaçlarımı bana daima sağlayacaktır. Her şey yolunda.
*Kollar Hayat deneyimlerini taşıma(dayanma) gücü ve yeteneğini temsil ederler. Deneyimlerimi sevgiyle kucaklıyor ve onları rahatça ve neşeyle taşıyorum.
*Koma Korku. Birisinden yada bir şeyden kaçış. Sevgi dolu gözlerle görüyorum. Uyumlu bir çözüm var ve ben şimdi onu kabul ediyorum.
*Konjonktivit Bir beklentinizle ilgili öfke ve düş kırıklığı Sevgi dolu gözlerle görüyorum. Uyumlu bir çözüm var ve ben şimdi onu kabul ediyorum.
*Konjonktivit Bulaşıcı Öfke ve düş kırıklığı. Görmek istememe. Haklı olma ihtiyacından kurtuluyorum. Barış halindeyim. Kendimi seviyor ve onaylıyorum.
*Kök kanalı Bkz. Dişler Artık hiçbir şeyden destek alamama. Kök inançların yıkıma uğraması. Kendim ve hayatım için sağlam temeller ve dayanaklar yaratıyorum. İnançlarımın beni neşeyle desteklemelerini seçiyorum.
*Kramplar Gerilim. Korku. Sıkı tutma Gevşiyor ve zihnimin rahatlayıp sakinleşmesine izin veriyorum.
Sürdürme.
*Kuduz Öfke. Şiddetin, kaba gücün çözüm olduğu inancı. Çevremi ve içimi huzur kaplıyor.
*Kulak ağrısı Öfke. İşitmek istememe. Çok fazla gürültü, karışıklık. Tartışan ana baba. Uyum beni kuşatıyor. Hoş ve güzel olanı sevgiyle dinliyorum. Ben bir sevgi merkeziyim.
( kulak iltihabı: dış-orta kulak kanalı- iç kulak )
*Kulak çınlaması Dinlemeyi reddetme. İç sesini işitmeme. İnatçılık. Yüksek benliğime güveniyorum. İç sesimi sevgiyle dinliyorum. Sevgi eylemine benzemeyen her şeyi bırakıyorum.
*Kulaklar İşitme kapasitesini temsil ederler Sevgiyle işitiyorum.
*Kurdeşen Küçük, gizli korkular. Pireyi deve yapma. Hayatımın her köşesine barış ve huzur taşıyorum.
(Ürtiker)
*Kusma Fikirleri şiddetle reddetme. Yeni’den korkma. Hayatı güven içinde ve neşeyle sindiriyorum. Bana yalnızca hayırlı şeyler gelir. Bende yalnızca hayırlı şeyler yaparım.
*Larenjit Konuşamayacak kadar çok kızmış olma. Çekinmeden, açıkça söylemekten korkma. Otoriteye içerleme. Arzu ettiğim şeyi istemekte özgürüm. Kendimi ifade etmem iyi ve güvenli(tehlikesiz) bir şey. Barış halindeyim.
*Lenf hastalıkları Zihnin artık hayatın asli öneme sahip yanları-Sevgi ve Mutluluk- üzerine yeniden odaklanması gerektiği uyarısı Şimdi yaşama sevgisi ve sevincine tamamen odaklanmış haldeyim. Hayatla birlikte akıyorum. İç huzuruna sahibim.
*Lifli urlar ve kistler Bkz. Kadın hastalıkları Bir eşin yada sevgilinin açtığı yarayı besleme. Kadınlık egosuna bir darbe yeme. Bana bu deneyimi çeken düşünce kalıbından kurtuluyorum. Hayatımda yalnızca güzel ve yararlı şeyler yaratıyorum.
*Lösemi Bkz. Kan hastalıkları İlhamı vahşi bir şekilde yok etme. ‘’ ne anlamı var ki ‘’ yaklaşımı. Eski sınırları aşarak‘’şimdi’’nin özgürlüğünü yaşıyorum. Kendim olmak güzel ve güvenli’’tehlikesiz’’ bir şey.
*Makat Bkz. Basurlar Makat _Ağrısı_Apsesi_Fistül _Kanaması_Kaşınması Salıverme noktası. Yük, çöp boşaltma yeri Hayatımda artık ihtiyaç duymadığım şeyleri kolayca ve rahatça bırakıyorum.
*Suçluluk duygusu.Cezalandırılma arzusu duyma. Kendini yeterince iyi bulmama. Geçmiş geride kaldı. Şimdi kendimi sevmeyi ve onaylamayı seçiyorum.
Bırakmak, salıvermekle istemediğimiz bir şeyle ilgili kızgınlık Bırakmak iyidir. Yalnızca artık ihtiyaç duymadığım şeyler bedenimi ve hayatımı terk ediyorlar.
Gereksiz Geçmişi sevgiyle
Değersiz şeyleri tümüyle bırakmamış olma. Geçmişin çerçöpünden hala etkilenme. Tamamen bırakıyorum. Özgürüm. Ben sevgiyim.
*Öfke ve düş kırıklığı Yaşam sürecine güveniyorum. Hayatımda yalnızca doğru ve güzel şeyler gerçekleşiyor.
*Geçmişe ilişkin suçluluk duygusu. Vicdan azabı. Kendimi sevgiyle bağışlıyorum. Özgürüm.
*Mantar hastalığı Başkalarının canınızı sıkmalarına, sizi sinirlendirmelerine izin vermeniz. Kendinizi yeterince iyi yada temiz hissetmemeniz. Kendimi seviyor ve onaylıyorum. Hiç kimse, hiçbir yer yada hiçbir şey benim üzerimde bir güce sahip değil. Özgürüm.
*Marazi oluşumlar Eski incinmeleri, yaraları besleme. Öfke ve dargınlığı biriktirme. Kolayca bağışlıyorum. Kendimi seviyor ve şükür düşünceleriyle ödüllendiriyorum.
*Mastoid iltihabı Öfke ve düş kırıklığı. Olan bitenleri duymak istememe. Genelde çocuklarda ortaya çıkar. Anlayışı bozan korku. Tanrısal huzur ve uyum beni kuşatıyor ve içimi kaplıyor. Ben (çöldeki) huzur ve neşe vahasıyım. Benim dünyamda her şey yolunda.
*Memeler Annelik etmeyi ve beslenmeyi temsil ederler. Kusursuz bir denge içinde besliyor ve besleniyorum
*Meme rahatsızlıkları Kendini beslemeyi reddetme. Herkesi kendi önüne geçirme Ben önemliyim. Değerliyim. Artık kendime sevgiyle ve keyifle özen ve bakım gösteriyorum. Başkalarına kendileri olma özgürlüğünü tanıyorum. Hepimiz emin ellerdeyiz.
*Meme kistleri, şişleri,ağrıları Aşırı annelik etme. Aşırı koruma. Zorbaca bir tutuma varan aşırı müdahale. Benönemliyim. Değerliyim. Artık kendime sevgiyle ve keyifle özen ve bakım gösteriyorum. Başkalarına kendileri olma özgürlüğünü tanıyorum. Hepimiz emin ellerdeyiz.
*Menopoz sorunları Artık arzu edilen biri olamama endişesi. Yaşlanma korkusu. Kendini reddetme. Yeterince iyi, hoş hissetmeme. Tüm yaş dönemi değişiklikleri sırasında dengeli ve huzurluyum ve bedenimi sevgiyle kutsuyorum.
*Mide Besinleri taşır. Yeni fikirleri ve deneyimleri sindirir. Hayatı rahatça sindiriyor ve özümsüyorum.
*Mide bulantısı Korku. Bir fikri ya da deneyimi reddetme. Güvenlik içindeyim. Yaşam sürecinin bana yalnızca hayırlı şeyler getireceğine inanıyorum.
*Mide ekşimesi Korku. Korku. Korku. Sıkıştırıcı korku. Rahatça ve bütünüyle soluk alıyorum. Emin ellerdeyim.yaşam sürecine güveniyorum.
*Mide rahatsızlıkları Büyük korku. Dehşet. Yeni’den korkma. Yeni’yi özümseyememe.. Hayat benimle anlaşma ve uyum içinde. Her gün, her an yeni’yi özümsüyorum. Her şey yolunda.
Bkz. Gastrit, ülserler
*Mide ülseri Korku. Yeterince iyi olmadığına inanma. Birilerini hoşnut etmeye can atma. Kendimi seviyor, beğeniyor ve onaylıyorum. Kendimle barış içindeyim. Ben harikayım.
*Migren Bkz. Baş ağrıları Kusursuz olma isteğiyle kendi üzerinde aşırı baskı yaratma. Epey bastırılmış öfke. Hayatın akışına direnme. Cinsel korkular. Kendimi hayatın akışına bırakıyorum ve hayatın tüm ihtiyaçlarımı kolayca ve rahatça sağlamasına izin veriyorum. Hayat benim için var.
*Mültipl skleroz ( beyin ve omurilik dokularının sertleşmesi) Zihinsel katılık,katı yüreklilik,demir irade,eğilmezlik. Korku. Sevecen,sevimli düşünceler seçerek sevecen,mutlu bir dünya yaratıyorum. Emin ellerde ve özgürüm.
*Müzmin hastalıklar Değişmeyi reddetme. Gelecekten korkma. Kendini güvenlikte hissetmeme. Değişmeye ve gelişmeye hazırım. Şimdi kendime güvenli, yeni bir gelecek yaratıyorum.
*Nasırlar Katılaşmış kavramlar ve fikirler. Katılaşmış korku. Yeni fikirleri ve yeni yolları görmek deneyimlemek güvenli (tehlikesiz) bir şeydir. Hayırlı olana açığım ve onu kabul ediyorum.
*Nefrit Düş kırıklığı ve başarısızlığa aşırı tepki duyma. Hayatımda yalnızca doğru eylemler gerçekleşiyor. Eskiyi geride bırakıyorum ve yeniye hoş geldin diyorum. Her şey yolunda.
*Nevralji Bir suç için cezalandırma. Bir iletişim nedeniyle şiddetli ıstırap duyma ve kendine eziyet etme. Kendimi bağışlıyorum. Kendimi seviyor ve onaylıyorum. Sevgiyle iletişim kuruyorum.
*Nezle Aynı anda çok fazla şeyin olup bitmesi.zihinsel karmaşa, düzensizlik. Küçük incinmeler. ‘’her kış üç kez nezle olurum’’ türü inançlar. Zihnimin gevşeyip rahatlamasına izin veriyorum. İçimde ve çevremde berraklık ve uyum var. Her şey yolunda.
*Nöbetler Aileden, kendinden yada yaşamdan kaçış. Ben evrende kendi evimdeyim. Emin ellerdeyim, esirgeniyor ve anlaşılıyorum.
*Omurga Hayatın esnek desteği, dayanağı Ben, Hayat tarafından destekleniyorum.
*Omurga eğriliği Hayatın desteğiyle akma yeteneğinden yoksunluk. Korku ve eski fikirlere tutunmaya çalışma. Hayata güvenmeme. Bütünlükten yoksunluk. Kesin kanılar edinme cesareti gösterememe. Tüm korkularımdan kurtuluyorum.artık yaşam sürecine güveniyorum. Hayatın benim için var olduğunu biliyorum. Sevgiyle, kendinden emin ve dik duruyorum.
*Omuzlar Hayat deneyimlerimizi neşeyle taşıma yeteneğimizi temsil ederler. Hayatı, tutumumuzla bir yük haline getiririz. Tüm deneyimlerimin sevinçli ve sevgi dolu olmasına izin vermeyi seçiyorum.
*Omuzların ve sırtın yuvarlaklığı(kamburun çıkması)bkz.omurga eğriliği Hayatın yüklerini taşıma. Kendini çaresiz ve umutsuz hissetme. Sırtım dik ve özgürüm. Kendimi seviyor, beğeniyor ve onaylıyorum. Hayatım her geçen gün daha da güzelleşiyor.
*Osteomiyelit Bkz. Kemik rahatsızlıkları Hayatın yapısından dolayı öfke ve düş kırıklığı. Kendini desteksiz hissetme. Yaşam sürecine güveniyorum ve hayatla barış içindeyim. Emin ellerdeyim, korunuyorum.
*Osteoporoz Hayatta artık hiçbir desteği kalmadığına inanma. Kendi kendimin desteğiyim ve hayat beni beklenilmedik, sevgi dolu yollardan destekliyor.
*Ödem Bkz. Şişlik, su toplanması Kimi yada neyi bırakmak, salıvermek istemiyorsunuz? Geçmişi seve seve geride bırakıyorum. Bırakmak iyi ve güvenli (tehlikesiz) bir şeydir. Artık özgürüm.
*Öksürükler Dünyaya bağırma arzusu.’’Beni görün! Beni dinleyin!’’ Ben en olumlu biçimde önemseniyor ve takdir ediliyorum. Seviliyorum.
*Öpüşme hastalığı ( pfeiffer hast.) Sevgi ve takdir göremediği için öfke duyma. Artık kendini beğenmeme, kendini bırakma. Kendimi seviyorum, takdir ediyorum ve kendime bakıyorum. Ben yeterliyim.
*Paget hastalığı Kendine destek olacak hiçbir dayanağın, hiçbir kurumun kalmadığını hissetme.’’ kimse beni umursamıyor ‘’ inancı. Hayatın beni olağanüstü ve görkemli bir biçimde desteklediğini biliyorum. Hayat beni seviyor ve önemsiyor.
*Pamukçuk Bkz. Candida, ağız. Yanlış kararlar verdiği için kendine öfkelenme. Değiştirmekte özgür olduğumu bilerek, verdiğim kararları sevgiyle kabul ediyorum. Güvenlik içindeyim.
*Pankreas Hayatın tatlılığını, hoşluğunu temsil eder. Hayatım hoş ve tatlıdır.
*Pankreas iltihabı Reddetme. Hayat tatlılığını yitirmiş göründüğü için öfke ve düş kırıklığı hissetme. Kendimi seviyor ve onaylıyorum ve tek başıma hayatımda tatlılık ve neşe yaratıyorum.
*Parazitler Gücünü başkalarına teslim etme, onların idareyi ele geçirmelerine izin verme. Gücümü sevgiyle geri alıyor ve tüm parazitlerden kurtuluyorum.
*Parkinson hastalığı Korku ve yoğun bir biçimde herkesi, her şeyi kontrol altında tutma arzusu duyma. Güvenlik içinde olduğumu bilerek gevşiyorum. Hayat benim için var ve yaşam sürecine güveniyorum.
*Parmaklar Hayatın ayrıntılarını temsil ederler. Hangi parmakta bir sorun baş gösterirse, o parmağın temsil ettiği konuda rahatlayıp, kendinizi serbest bırakmanız iyi olur. Hayatın ayrıntılarıyla barış halindeyim. (hayatın ayrıntılarında rahat ve huzurluyum)
Başparmak Zeka ve endişeyi temsil eder. Zihnim sükunet içinde.
işaret parmağı Ego’yu ve korkuyu temsil eder. Tehlikelerden uzak, emin ellerdeyim.
Orta parmak Öfke ve cinselliği temsil eder. Yeterli cinselliğe sahibim. Cinselliğim konusunda rahatım.
Yüzük parmağı Birleşmeleri ve kederi temsil eder. Ben sükunet dolu bir sevecenliğe sahibim.
Küçük parmak Aileyi ve üstlenilen rolleri (kendini benzetmeleri) temsil eder. Hayat ailesi içinde ben kendimim, kendim olarak varım.
*Pis kokan soluk Bkz. Ağız kokusu Yoz eğilimler, pis dedikoduculuk, çirkin düşünme. Sevgi dolu, nazik ve dostça konuşuyorum. Ağzımdan yalnızca güzel sözler çıkıyor.
*Piyore Bir türlü karar verememe yüzünden öfke duyma. Kararsızlık. Karakter zayıflığı. Kendimi beğeniyor ve onaylıyorum Aldığım kararlar benim için daima kusursuzdurlar.
*Prostat Erkek prensibini temsil eder. Erkekliğimi kabul ediyorum, erkekliğimden hoşnudum.
*Prostat rahatsızlıkları Erkekliği zayıf düşüren zihinsel korkular. Vazgeçme. Cinsel baskı ve suçluluk duygusu. Yaşlanmaya inanma. Kendimi seviyor, beğeniyor ve onaylıyorum. Kendi gücümü kabul ediyorum. Ben ruhen ebediyen gencim.

*Rahim: (Yaratıcılığın evini simgeliyor. ) Bedenimle barışığım.

*Raşitizm Duygusal olarak kötü yada yetersiz beslenme. Sevgi ve güvenlik eksikliği yada yokluğu. Emin ellerdeyim ve bizzat Evren’in sevgisi beni besliyor.
(Alıntıdır )

Güvenliyim. Evrenin ta kendisi olan sevgiyle besleniyorum. Emin ellerdeyim.

*Romatizma: (Kurban. Hep haksızlığa uğradığını hissetmek. Hep benim başıma geliyor. Sevgi yoksunluğu. Kendini aldatılmış, mağdur edilmiş, kurban hissetme. Sevgi eksikliği ya da yokluğu. Kronik acılık. İçerleme.) Deneyimlerimi ben yaratıyorum. Kendimi ve başkalarını sevip onayladıkça, gittikçe daha olumlu deneyimleri hayatımda yaratıyorum.

*Romatizmal artrit – eklem zarı iltihabı : (Otoriteyi ağır bir biçimde eleştirme. Kendini çok rahatsız edilmiş hissetme.)

Ben kendi kendimin otoritesiyim. Kendimi seviyor ve onaylıyorum. Hayat güzel.

*Safra taşı: (Katı düşünceler.Lanetleme.Gurur.) Geçmişi arkamda bırakmayı seçiyorum.

*Sağırlık: (Reddediş. İnatçılık. Tecrit. Neyi işitmek istemiyorsun Beni rahatsız etme.)

Yüce sesi dinliyorum. İşittiğim her şey bana zevk veriyor. Her şeyle birim.

*Salgı bezi rahatsızlıkları : (Harekete geçirici, ileriye yöneltici fikirlerin zayıf dağılımı.kendini tutma, çekinme.) Gereksindiğim tüm Tanrısal fikirlere ve faaliyete sahibim. Hemen ileri doğru harekete geçiyorum.

*Saman Nezlesi: (Duygusal tıkanma. Zamanla yarış. Suçluluk.)

Hayatın BÜTÜNÜYLE BİRİM. Her zaman hayata güven duyuyorum.

*Sara : (Zulüm duygusu. Hayatı reddetme. Büyük bir mücadele verme duygusu. Kendine karşı zorbalık.) Hayatı sonsuz ve sevinçli olarak görmeyi seçiyorum. Ben sonsuzum, sevinçliyim ve barış halindeyim.

*Sarılık: (İçsel ve dışsal önyargı. Dengesiz mantık.)

Kendim ve herkes için sevgi, anlayış ve şefkat duyuyorum.

*Sedef hastalığı : (İncitilmekten korkma. Kendi duygularını uyuşturma. Duygularının sorumluluğunu kabullenmeyi reddetme.) Hayatın sevinçlerine karşı istekliyim. Hayatta benim için en iyi olanı hak ve kabul ediyorum. Kendimi seviyor ve onaylıyorum.

*Selülit: (Çocukluk anılarına takılı kalmak. Geçmişteki kötülükleri unutamamak. İlerlemekte zorlanmak. Kendi yolunu çizme korkusu. Biriktirilmiş öfke ve kendini cezalandırma.) Herkesi affediyorum. Kendimi affediyorum. Tüm geçmiş acılarımı affediyorum. Özgürüm.

*Sırt sorunları – üst: (Duygusal destek yoksunluğu. Sevilmediğini hissetmek. Sevgiyi göstermemek.) Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Yaşam beni destekliyor ve seviyor.

*Sırt sorunları – orta: (Suçluluk. Sırta binen yükün altında ezilmek. Sırtımdan in.) Geçmişimi bırakıyorum. Yüreğimdeki sevgiyle hayatta ileriye doğru yol almayı seçiyorum.

*Sırt sorunları – alt: (Parasızlık korkusu. Ekonomik destekten yoksunluk.)

Hayatın kendisine güveniyorum. İhtiyacım olan şey daima karşılanıyor.

*Sıtma : (Doğayla ve hayatla olan dengeyi yitirme.)

Hayatın bütünüyle birlik ve denge içindeyim.Emin  ellerdeyim

*Siğil: (Küçük nefretler duyma. Çirkin olduğuna inanma.)

Tüm ifadesiyle hayatın sevgisi ve güzelliğiyim.

*Sinir ağrısı (nevralji): (Suçu cezalandırmak. İletişim konusunda şiddetli üzüntü.)

Kendimi affediyorum. Sevgiyle iletişim kuruyorum.

*Sinir krizi: (Ben merkezcilik. İletişim yollarını tıkamak.)

Yüreğimi açarak, açık ve sevecen iletişim kuruyorum.

*Sinirlilik: (Korku, evham, mücadele, acelecilik. Hayata güvenmemek.)  Sonsuzluğun içinde yolculuk yaptığımı biliyorum. Her şeye zaman var. İçtenlikle iletişim kuruyorum.

*Sinüs sorunları: (Çok yakın bir insandan tedirgin olmak.)

İçimde ve çevremde huzurlu ve uyumlu bir ortam var.

*Sinüzit – yüzdeki kemik boşluklarının iç yüzünü kaplayan mukoza iltihabı :

(Yakın bir kişiye sinirlenme – sinirlendirici bir yakının varlığı) Huzur ve uyumun her zaman içimi kapladığını ve beni kuşattığını ilan ediyorum. Her şey yolunda.

*Sistit – idrar torbası (mesane) iltihabı : (Endişe. Eski fikirlerin etkisi altında olma. Bırakmaktan, koyuvermekten korkma. Kızgın olma.) Eskiyi rahatça ve kolayca bırakıyor ve yeni’ye ‘’hayatıma hoş geldin’’ diyorum.emin ellerdeyim.

*Sivilce: (Kendini kabul etmemek. Kendinden hoşnut olmamak.) Hayatın kutsal bir ifadesiyim. Kendimi şu anda olduğum gibi seviyorum ve kabul ediyorum.

*Siyatik – Üst bacağın arka kısmı, arka bacağın dış tarafı ve siyatik siniri boyunca yayılan ağrı : (İkiyüzlü olma. Para ve gelecek için endişelenme.)

Benim için daha hayırlı olana doğru ilerliyorum.her yerde benim için hayırlı şeyler var. Güvenlik içindeyim.korunuyorum.

*Siyah noktalar: (Kirli ve sevgisiz hissetmek.) Kendimi seviyorum ve onaylıyorum.

*Soğuk algınlığı: (Aynı anda birden çok şeyin birden olması. Zihinsel karışıklık. Küçük incinmeler. “Her kış üç kez soğuk algınlığına yakalanırım” türünden inançlar.)

Gevşemeye ve düşüncelerimin berraklaşmasına izin veriyorum. İçimde ve çevremde berraklık ve uyum var.

*Spazmlar : (Korku yüzünden düşüncelerimizi sıkıştırma.)

Serbest bırakıyorum gevşeyip rahatlıyorum. Emin ellerdeyim.

*Şeker hastalığı – diyabet : (‘’Keşke öyle olsaydı’’ düşüncesinden kaynaklanan özlem. Yönetmek için büyük bir ihtiyaç duyma. Derin keder. ‘’geriye hiçbir hoşluk, tatlılık kalmadı’’ duygusu.) Bu an sevinçle dolu. Şimdi bu günün hoşluğunu, tatlılığını hissetmeyi seçiyorum.

*Şişmanlık: (Korunma isteği. Aşırı duyarlılık. Çoğunlukla korkuyu temsil eder ve kişinin korunma ihtiyacı duyduğunu gösterir. Korku gizli bir öfkeyi ve bağışlamaya gösterilen direnci saklayan bir örtü de olabilir.) Ben Tanrısal Sevgi tarafından korunuyorum. Daima emin ellerdeyim. Büyümeye ve hayatımın sorumluluğunu üstlenmeye hazırım. Diğerlerini bağışlıyorum ve artık hayatımı istediğim biçimde yaratıyorum. Güvenlik içindeyim.

Kutsal sevgiyle korunuyorum ve güven duyuyorum.

*Şişman –kalçalar : (Ana babaya duyulan inatçı öfke birikimleri) Geçmişi bağışlamaya hazırım. Ana babamın sınırlamalarının ötesine geçmem iyi ve güvenli (tehlikesiz) bir şey.

*Şişman –karın : (Yeterince bakılıp beslenmediği için öfke duyma)

Kendimi ruhsal gıdayla besliyorum; doyum içinde ve özgürüm.

*Şişman-  –kollar : (Kendisinden sevgi esirgendiği için öfke duyma) İstediğim tüm sevgiyi yaratmam iyi ve güvenli -tehlikesiz bir şey.

*Şişman – –uyluklar : (Çocukluk devresine ait, bastırılıp sıkıştırılmış öfke birikimleri. Çoğunlukla babaya duyulan gazap.) Babamı sevgiden yoksun bir çocuk olarak görüyor ve onu kolayca bağışlıyorum. Her ikimiz de özgürüz.

*Sirpençe –Çıbanlar : (Kişisel olarak uğranan haksızlıklarla ilgili zehirli öfke.) Geçmişi serbestçe bırakıyor ve zamanın hayatımın her alanını iyileştirmesine izin veriyorum.

*Tansiyon –yüksek : (Çoktan beri süren, çözülmemiş duygusal sorun.)

Geçmişi neşeyle geride bırakıyorum. Huzur içindeyim.

*Tansiyon –düşük : (Çocukken yeterince sevgi görmemiş olma. Bozguna uğramışlık ‘’Ne anlamı var ki? Nasıl olsa işe yaramayacak’’ yaklaşımı.)

Artık daima-sevinçli olan ŞİMDİ de yaşamayı seçiyorum. Hayatım bir sevinç kaynağıdır.

*Taşıt tutması : (Korku. Tutsaklık. Kapana kısıldığını hissetme.)

Her zaman ve her yerde kolaylıkla hareket ediyorum. Beni kuşatan şey yalnızca sevgi.

*Tetanoz: (Kızgın, yiyip bitiren düşüncelerden kurtulma isteği.) Yüreğimdeki sevginin tüm bedenimi ve duygularımı yıkamasına ve iyileştirmesine izin veriyorum.

*Tırmalamalar –tahriş edici kaşıma : (Hayatın sizi çok hırpaladığını hissetmeniz. Hayatın bir aldatmaca olduğunu, aldatıldığınızı hissetmeniz.)

Hayatın bana gösterdiği cömertlik için minnettarım. Ben kutlu bir varlığım.

*Tırnak yemek : (Çaresizlik ve düş kırıklığı. Kendini yemek. Anne babaya öfke duymak.)

Büyümeyi seçiyorum. Artık kendi hayatımı kolaylıkla ve zevkle idare ediyorum.

*Tikler, seğirmeler : (Korku. Başkaları tarafından gözlendiği duygusu.)

Tüm hayat beni beğeniyor ve onaylıyor. Her şey yolunda. Güvenlik içindeyim.

*Timus: (Bağışıklık sisteminin temel guddesi. Hayat tarafından saldırıya uğradığını hissetme.’’Onlar dışarıda bana saldırmak için bekliyorlar’’ duygusu. Herkes bana zarar vermeye uğraşıyor. Hayat bana saldırıyor.) Sevecen düşüncelerim bağışıklık sistemimim güçlendiriyor. İç ve dış dünyamda güvenliyim. Sevgiyle iyileşiyorum.

*Tiroit – guatr : (Aşağılanmak. İstediğim hiç bir şeyi yapamıyorum. Bana sıra ne zaman gelecek) Eski sınırlılığımı aşıyorum ve kendimi özgürce, yaratıcılığımla ifade ediyorum.

*Tiroidin az çalışması : (Vazgeçme. Kendini umutsuz bir biçimde bastırılmış hissetme.) Kuralları beni tümüyle destekleyen yeni bir hayat yaratıyorum.

*Tiroidin aşırı çalışması : (Dışarıda (hariç) bırakıldığı için şiddetli öfke, gazap.) Ben hayatın merkezindeyim ve kendimi ve gördüğüm her şeyi beğeniyor ve onaylıyorum.

*Tutulmalar –sertleşmeler : (Katı, inatçı düşünce biçimi.)

Esnek düşünebilecek kadar güvenlik içindeyim.

*Tüberküloz: (Bencillikle kendi kendini yok etmek. Hükmedici sabit düşünceler. Öç alma ihtiyacı.) Kendimi sevdikçe ve onayladıkça, daha huzurlu, barışçıl bir dünya yaratıyorum.

*Uçuk ve kabarcıklar: (Kırgınlık. Duygusal korunma yoksunluğu. Öfkeli sözcükleri kafada kurup, onları ifade etmekten korkma.)

Ben yalnızca huzur verici deneyimler yaratırım, çünkü kendimi seviyorum. Her şey yolunda. Hayatın akışında, her yeni deneyime kolaylıkla uyum sağlıyorum.

Basit uçuk –dudaklarda : (Şikayet etmek için yanıp tutuşma. Söylenmemiş (açığa vurulmamış) acı ve sert sözcükler.)

Ben yalnızca sevgi sözcükleri düşünür ve söylerim. Hayatla barış halindeyim.

*uçuk -Üreme organlarında : (Cinsel suç konusundaki toplumsal inancı benimseme ve cezalandırılma ihtiyacı duyma. Toplumdan utanma. Cezalandırıcı bir Tanrı’ya inanma. Cinsel organını reddetme.) Benim Tanrı anlayışım beni destekliyor.ben normal ve doğalım. Kendi cinselliğimden ve bedenimden mutluluk duyuyorum. Ben harikayım.

*Urlar  –tümörler : (Eski yaraları ve şokları besleme. Vicdan azabı, pişmanlık birikimi.) Geçmişi sevgiyle bırakıyor ve dikkatimi bu yeni güne çeviriyorum. Her şey yolunda.

*Uyku hastalığı – narkolepsi : (Hayat sürecine güvenmemek. Suçluluk. Başa çıkamama. Aşırı korku. Kaçıp kurtulma isteme. Burada olmak istememe.) Günü ardımda bırakıyor,

huzurlu bir uykuya dalıyorum. Yarın yeni bir gün ve çözümleriyle geliyor. Tanrısal bilgeliğin ve rehberliğin beni her zaman koruduğuna güveniyorum. Emin ellerdeyim.

*Uykusuzluk : (Korku. Yaşam sürecine güvenmeme. Suçluluk duygusu.)

Günü sevgiyle geride bırakıyorum ve yarının kendi başının çaresine bakacağını bilerek huzur dolu bir uykuya dalıyorum.

*Uyuşma: (Başkalarını umursamamak. Sevgi vermemek. Zihinsel duyarsızlık.)

Duygularımı ve sevgimi paylaşıyorum. Herkesin sevgisine karşılık veriyorum.

*Uyuz: (Başkalarının fazla etkisinde kalmak. Hastalıklı düşünme biçimi. Başkalarının sizin canınızı sıkmalarına, sizi sinirlendirmelerine izin Verne. Ben hayatın canlı, sevecen,neşeli ifadesiyim. Ben kendi kendimin efendisiyim.)

Hayatın yaşayan, seven, haz dolu bir ifadesiyim. Benim, kendi kişiliğim var.

*Ülser: (Korku. Yetersiz olduğuna dair duyulan güçlü inanç. Sizi ne yiyip bitiriyor)

Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Barış ve huzur doluyum.

*Ürperme: (Zihinsel kasılma. Geriye çekilme. Uzaklaşma arzusu. Beni yalnız bırak.)

Her zaman emniyetteyim ve güven içindeyim. Sevgi beni kuşatıyor ve koruyor.

*Üşüyüp titreme : (Zihinsel olarak içe çekilme, büzülme. Geri çekilme, bir kenara çekilme arzusu.’’ beni yalnız bırakın’’ duygusu.) Her an emin ellerde ve güvenlik içindeyim. Sevgi beni kuşatıyor ve koruyor. Her şey yolunda.

*Varis: (Bulunduğun durumdan nefret etmek. Cesareti yitirmek. Aşırı yük taşıdığını hissetme. Nefret ettiğiniz bir işte yada bir yerde bulunmanız. Hevesinizin kırılması. Gücünden fazla çalıştığını ve taşıyabileceğinden fazla yük yüklendiğini hissetme.) Hayatı seviyorum ve özgürce hareket ediyorum. Gerçekten ayakta duruyor ve neşeyle yaşayıp hareket ediyorum. Hayatı seviyorum ve özgürce dolaşıyorum.

*Verem : (Bencillikten ağır ağır eriyip gitme. Tahakküm edicilik, sahiplenicilik. Gaddar düşünceler. İntikam alma.)

Kendimi sevip onaylarken, içinde yaşayacak mutlu, barış dolu bir dünya da yaratıyorum.

*Viral enfeksiyonlar – virüslerin sebep oldukları : (Hayatında mutluluk ve neşeden yoksunluk. Acılık duygusu.)

Mutluluğun hayatımda rahatça akmasına sevgiyle izin veriyorum. Kendimi seviyorum.

*Vitiligo – ciltte beyaz noktalar : (Ait olmama. Kendini her şeyin dışında hissetmek. Bir gruba dahil hissetmemek.)

Hayatın tam merkezindeyim. Herkese ve her şeyle sevgiyle bağlıyım.

*Vulva –Dış genital bölge : (İncinebilirliği temsil eder.)

İncinebilir olmak iyi ve güvenli (tehlikesiz) bir şeydir.

*Yanma – beden ısısının yükselmesi: (Kızgınlık. Küplere binmek.)

Sevgi ve coşku doluyum. Kendi içimde ve çevremde sadece barış ve uyum yaratıyorum. Kendimi iyi hissetmeyi hak ediyorum.

*Yanıklar: (Kızgınlık. Alev alev öfke.)

İçimde ve çevremde barış ve uyum yaratıyorum. İyi hissetmeyi hak ediyorum.

*Yaşlılık sorunları: (Toplumsal inançlar. Eski düşünceler. Kendim olma korkusu. Şimdiyi reddetmek.) Her yaşta kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Hayatın her anı mükemmel.

*Yatağı ıslatma – uykuda idrar kaçırma : (Ebeveyn korkusu. Genellikle baba.)

Bu çocuğa sevgi, şefkat ve anlayışla bakıyorum. Herşey yolunda.

*Yılancık: (Başkalarının hayatına çok fazla karışmasına izin vermek. Kendini yeterince temiz ve iyi bulmamak.) Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Hiç kimsenin, hiç bir şeyin üzerimde gücü olmasına izin vermiyorum.

*Yirminci yaş dişi:(Sağlam bir temel yaratmak için gereken zihinsel hazırlığı yapmamak)

Bilincimi, hayatın genişletmesine açıyorum. Gelişmek ve değişmek için hazırım. Ve bol imkanım var.

*Yorgunluk : (Direnme, can sıkıntısı. İnsanın yaptığı işi sevmemesi.)

Hayat bana coşku veriyor; istek ve enerji doluyum.

*Yumrular : (Ego’nun, mesleki konuda (kariyerle ilgili olarak) içerlemesi, düş kırıklığına uğraması, yaralanması.) Zihnimden, bu ertelemeye neden olan düşünce kalıbını atıyor ve artık başarının benim olmasına izin veriyorum.

*Yumurtalıklar: (Yaratıcılık noktası. ) Yaratıcılığımı dengeliyorum.

*Yüz: (Dünyaya gösterdiğimiz şeyi temsil ediyor.)

Kendimi olduğum gibi ifade ediyorum. Ben olmak iyi ve güvenli bir şey

*Yüz felci : (Öfke üzerinde aşırı kontrol. Duygularını ifade etme konusunda isteksizlik.) Duygularımı ifade etmem, benim için iyi ve güvenli (tehlikesiz) bir şeydir. Kendimi bağışlıyorum.

*Zatürree: (Umutsuz. Hayattan bıkkınlık. Duygusal yaraların iyileşmesine izin verilmemesi.)

Yeni düşünceleri kabul ediyorum. Bu an, yeni bir an.

*Zona: (Korku ve gerginlik. Aşırı duyarlılık.)

Dinginim ve huzurluyum. Çünkü hayatın akışına güveniyorum.

*Zührevi hastalık – AIDS, belsoğukluğu, uçuklar, frengi : (Cinsel suçluluk duygusu. Cezalandırılma ihtiyacı duyma. Cinsel organların günahkar yada pis olduklarına inanma. Birisine tecavüz etmiş olma.)

Cinselliğimi ve onun ifadesini sevgi ve neşeyle kabulleniyorum. Yalnızca beni destekleyen ve kendimi iyi hissettiren düşünceleri kabul ediyorum.

 (alıntı)

UYARI:  İşbu BLOG içerisinde yer alan  bilgi ve uygulama teknikleri  tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler bu tekniği öğrenmek için eğitime katılan katılımcıyı  bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir. Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir.

Her türlü hastalık ve sair tedavi gerektiren sorunlar için  doktora danışılmalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir