FullSizeRender (28)

İskelet ve Omurga Rahatsızlıklarının Zihinsel Sebepleri (1 )

Omurga her biri kesin bir rol üstlenmiş omurlardan oluşur. Sağrı omurları (3 + 2) 5, bel omurları 5, sırt omurları 12 ve boyun omurları da 7 tanedir.

FullSizeRender (28)

insan vücudunun yapısının mantığını şimdiden görmeye başlayabiliriz. 5 rakamı insanın, yataylığın, maddenin, olayların temelinin (5 ilke, 5 duyu, 5 parmak vb.) simgesinin rakamıdır. 7 rakamı, ruhsallıgın, kutsallığın, hazırlanmış  olanın (7 çakra, 7 gezegen, gökkuşağının 7 rengi, 7 nota, 7 kollu Yahudi “şamdanı” vb.) simgesini taşıyan rakamdır. Öyle ki, omurgamızın iki eksenini meydana getiren biri sabit “kaynak” ve diğeri hareketli “temel” oluşturan sağrı ve bel omurları 5 tanedirler.

 

 

Boyun omurlarımız boynumuzu oluşturur. Bizde en gelişmiş olanı, yani beynimizle birlikte kafamızı taşırlar ve 7 tanedir. Gövdemizi taşıyan sırt omurları ise 12 tanedir, yani ikisinin toplamı (tıpkı 12 burç, yılın 12 ayı, günün 12 saati, 12 homeopatik tuz, 12 havari gibi 5 + 7 = 12)dır. Bunun rastlantıyla bir ilgisinin olacağına inanmak benim için çok zor.

Her omurun özel bir rolü vardır ve beyinden gelen titreşimli verilerin “dağıtım ekseni” görevini yerine getirir.

Her bireyin bilinç ve bilinçdışı iki düzeyi, beynimizin, bu merkezi bilgisayarın mekanik ve kimyasal desteği aracılığıyla bedenle bağlantı içindedir. “Emirler”ini hücrelerimizin en küçüğüne, özellikle bü­ tün beyin omurilik sinir sistemi ve otonom ya da sempatik sinir sistemi (sempatik + parasempatik sistem) aracılığıyla iletir. Gerilimin ve yoğunluğun türüne göre, “eksen” omur düzeyinde aşı­ rı enerjiyi boşaltma süreci meydana getirecektir. Sözü edilen omur etrafında “omurga kayması”, adale kasılması vb. ilk önce az ya da çok şiddetli bir ağrı hissine yol açacaktır. Eğer dengesizlik sürerse ya da biz onu bastırırsak, durum çoğunlukla kötüleşir ve artroza (kireçlenme), fıtığa ya da organik fonksiyon bozukluğuna dönüşür.

Bu durumun genellikle sabah, uyanma anında, yani hemen geceden sonra ortaya çıktığını ya da daha çok anlaşıldığını saptamak önemlidir. Çünkü gece, bilinçaltımızın kendini ifade ettiği ve etkin olduğu özel zamandır. iç Sesimizin kendini ifade etmesi için gecenin “sessiz”ligine ihtiyacı vardır, çünkü gündüzün patırtısı ve sıkıntısı buna izin vermez. Yolda giden At arabasının gürültüsü ve Yolcunun içeride oturuyor olması, güzergahta karşılaşılan beklenmedik bir durum, Arabacı ve yolcunun sadece duraklama, mola zamanlarında konuşabilmesine yol açar. Yalnızca daha “acil” ya da daha “zor” durumlarda, “başarısız” bir eyleme ihtiyaç duyarız ve sırtımızı “engellemek” için tamamıyla uygun davranış­ ta bulunuruz. Aşağıdaki tablo, başlıca “omur kaymaları”nın ayrıntılı açıklamasını, omurlar ve organlar arasında var olan ilişkiyi şimdiden biraz görmemizi sağlayarak anlamamızı bir bakıma kolaylaştıracaktır.

Boyun omurları Dağıtım Ekseni Genel belirtller

1. servikal Baş, yiiz. sempatik sistem Baş ağrılan, uykusuzluk, depresif haller, baş dönmeleri 2. servlkal Gözler, işitme, sinüs, dil Baş dönmeleri, görme ya da işitme sorunları, alerjiler 3. servlkal Yüz, kulaklar, dişler Yüz aknesi, kızarıklıklar, egzama 4. servikal Burun, dudaklar, ağız Alerjiler (saman nezlesi, dudak uçuğu) 5. servlkal Boyun ve boğaz Boğaz hastalıkları ve ağrıları &. servikal Boyun kasları, omuzlar, kolların üst kısmı Boyun tutulması, omuz ağrıları 7. servikıl Omuzlar, dirsekler, Bu bölgelerin ağrıları, serçeparmaklan ve yüzükparmakları karıncalaşması ve uyuşması.

Sırt omurları Dağıtım ekseni Genel Belirtileri

1. dorsal Önkal, eller, bilekler, başparmaklar, Ağrılar, karıncalanma ve bu işaretparmaklan, ortaparmaklar, bölgelerin uyuşması başın duruşu 2. dorsal Kalp sistemi, kalp pleksusu Kalple ilgili ağn ya da belirtiler 3. dorsal Akciğer sistemi, göğüsler Akciğer hastalıkları, göğüs ağrılan 4. dorsal Safrakesesi Safra, moral bozukluktan, safrayla ilgili bazı migrenler ve cilt hastalıkları 5. dorsal Karaciğer ve solar pleksus Karaciğer ve bağışıklık bozuklukları, dayanıksızlık 6. dorsal Sindirim sistemi, mide, solar pleksus Sindirim bozuklukları, mide ekşimesi, hava yutma 7. dorsal Dalak-Pankreas Diyabet 8. dorsal Diyafram Hıçkırık, solar pleksus ağ nlan 9. dorsal Böbreküstü bezleri Saldırganlık, tepkisellik, alerjik tepkiler 10. dorsal Böbrekler Boşaltım bozukluğu, zehirlenme, yorulabilirlik 11. dorsal Böbrekler Boşaltım bozukluğu, zehirlenme, yorulabilirlik 12. dorsal incebağırsak, lenf sistemi Kötü sindirim, eklem ağrıları, gaz.

Bel omurları Dağıtım Ekseni Genel Belirtileri:

1. lombar Kalınbağırsak Kabızlık, bağırsak iltihabı, ishal 2. lombar Karın, oyluklar Kramplar, karın ağrılan 3. lombar Cinsel organlar, dizler Ağnlı adet görme, iktidarsızlık, sistit, dız ağrıları 4. lomber Siyatik siniri. bel kasları Siyatik, bel ağrılan, idrar zorluğu 5. lombar Siyatik siniri, bacakların alt kısmı Kramplar, ağrılı, hantal bacakların alt kısmı, siyatik Kuyruk- Basen, kaba etler, omurga Omurga ekseni, kuyruksokumu ve sokumu ve kalçakemiği sorunları, basurlar kuyrukkemiği 1 İskelet ve omurga rahatsızlık/an iskelet ve kemikler, yapımızı, iç yapılanmamızı gösterir. Kemiklerimiz her ağrıdığında, bu, iç yapılarımızda, hayat inançları­ mızda acı çektiğimiz anlamına gelir. Bu yapıların çoğu bilinçdışı­ dır, günlük yaşantımızda, hayatla baglantımızda bilinçsiz olarak ve sürekli dayandığımız en derin arketiplerimizdir. Halkların bü­ yük inançları (tarihler, kültürler, adetler, dinler) bu arketiplere olduğu gibi, ırkçılık, etik, onur, adalet duygusu, sapkınlıklar ya da . bilinçaltı korkular gibi daha kişisel arketiplerimize de bağlıdır.

Kemikler vücudumuzda en derin yerde bulunur, her şey onun etrafında oluşturulur, her şey ona dayanır, aynı zamanda içimizdeki en sert, en sağlam kısımdır. insanlığın en gizemli simyasının oluştuğu kemik (özü?) iliği olan, bu “iç felsefe taşı”nın barındığı yerdir. Şu halde içimizde, bilinçdışı psikolojimizde en derin olanı temsil eder ve onun temel yapısıdır. Kemikler, hayatla olan ilişkimizin üzerinde kurulduğu ve ona dayandığı yerdir. Olduğunu ya da olması gerektiğini düşündüğümüz hayat ile ilgili derin, temel inançlarımız çok sarsıldığında, sinirlerimiz çok bozulduğunda, duygulandığımızda, altüst olduğumuzda, kemik yapımız bunu bir ağrı ya da bir sıkıntı aracılığıyla ifade edecektir. işte bu nedenle, örneğin kemik erimesi (osteoporoz) olayı menopozdan sonra, hepsinde değil ama özellikle bazı kadınlarda gelişir. Kadın, menopozunu adeta kadınlık kimliğinin kaybı olarak yaşadıkça daha çok artar. Çünkü kadının derin arketip imajı hata doğuran kadın imajıdır. Hatta uzun süre bu onun tek toplumsal “rolü” olmuştur. Kısır ya da menopozlu kadınlar, toplum ya da aile açısından gerçekten işe yaramaz verimsiz olarak sayılmışlar ve eşleri tarafından çoğunlukla terk edilmişlerdir.

Kemik yapısındaki genel hastalıklara az rastlanır, daha çok vücudun belli bir yerinde (bacak, kol, kafa, bilek vb.) ortaya çıkmaya eğilimlidirler. Fakat burada beliren sorunun derin, yapısal bir sorun olduğunu ve kişinin yaşadıklarından ötürü, haklı ya da haksız yere sarsılmış temel bir inanca bağlı olduğunu bilinerek, mesajın anlamının her defasında doğrudan bu yer ile bağlantılı olduğu görülecektir.

FullSizeRender (29)IMG_0041

( bana hastalığını söyle ana kim olduğunu söyleyeyim alıntı) Devam edecek…

Uyarı: Bilgiler bilgilendirme amaçlı olup tıbbi tedavi yerine geçmez.

İskelet ve Omurga Rahatsızlıklarının Zihinsel Sebepleri (1 )” üzerine 2 yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir