kozmik

Kozmik Enerji Terapisi Nasıl Uygulanır

kozmikKozmik enerji dünyada bilinen en güçlü ve etkili şifa tekniklerinden biridir. İlk olarak 400 yıl önce eski Tibetli rahipler tarafından şifa vermek üzere kullanıldığı bilinmektedir. Bu kadim bilgi bir sır olarak küçük gruplar arasında kalmıştır ve yaşadığımız dönemde tıp doktoru olan V.A.Petrov’a 1984 yılında bilgi olarak verilmiştir.

Kozmik enerji sistemindeki 42 frekans ‘kanal’ olarak adlandırılır. Bu kanalların her biri değişik titreşim ve özelliklere sahiptir ve çok çeşitli hastalık ve problemler üzerinde etkilidir. Sadece şifa vermekle kalmaz, aynı zamanda her insanın enerjetik bedeninde bulunan negatif etkileri de temizler. Kişinin hayatında olumsuzluk yaratan düşük seviyeli negatiflikleri ortadan kaldırır, bunun sonucunda ise kişi hayatının her alanında büyük değişim ve dönüşüm yaşar.

Kozmik enerji kanalları vücuttaki bütün sistemlerin çalışmasında rol oynayan çakraları ve organları temizleyip şifalandırarak sinir sistemi, kan sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, üro-genital sistem ve kemik sistemi üzerinde çalışır. Bu şifalandırma işlemi bedenin tüm katmanlarında da gerçekleştiği için kişide belirgin bir değişim,dönüşüm olur.

Ev ve iş yerlerimizin bulunduğu yerden, yani topraktan mekan içine giren negatif enerjiler için, özel bir düzenek kurularak hastalıklara, ayrılıklara, iflaslara sebebiyet veren negatif enerji alanları bulunur ,temizlenir,kapatılır.

KOZMİK ENERJİ TERAPİSİNİN uygulanmasında,  kozmik enerji şifacıları tarafından bu frekanslar çeşitli problemleri, rahatsızlıkları ve hastalıkları, bir kişinin fiziksel bedeninde bulunamayan ancak bio-enerji-bilgi bedenlerinde ve merkezlerinde (aura ve çakralar) bulunan sebepleri tedavi etmek için başarılı bir şekilde kullanıldı.  Bunun da ötesinde, az önce bahsedilen frekansların yardımı ile  kişiye yıllardır tüm seviyelerde ciddi sağlık problemlerine sebep olan ve aynı zamanda gelecek problemler için bir çekim kutbu oluşturan, onun enerji alanlarında ve merkezlerinde depolanan çeşitli negatif enerjiler ve negatif enerji programlamaları tarafından yaratılan sorunları da tedavi edebiliriz.

Kozmik Enerji; temizlemek, şifa, koruma ve bilgi için güvenilebilir bir bilimsel metottur. KOZMİK ENERJİ tüm bilimlerin özelliklerini entegre eder, tüm sonuçları laboratuar ortamında ölçülebilir, istatistiksel olarak kanıtlanabilir ve tahmin edilebilir.2002 yılında Moskova da yer alan 5.Rus Şifacılar Kongresinde, Kozmik Enerjinin Kozmik Tıp olarak adlandırılması önerildi. KOZMİK ENERJİ metodu sadece fiziksel bedenin şifalanmasına değil, aynı zamanda hastalığın duygusal, zihinsel ve daha yüksek düzeylerde yer alan kök sebeplerinin de atılmasını sağlar. Kozmik Enerji uygulamaları sadece fiziksel bedenin anatomisine değil insan enerji bedenlerinin yapısına ve bioenerji bilgi alanlarının (aura) ve merkezlerinin (çakralar) çalışmasına da dayanır.

Bu bioenerji bilgi alanları ve merkezleri aracılığıyla, kozmik enerji şifacısı kişinin enerji bedenlerindeki deformasyonları ve bu enerji alanlarının yapılarında yer alabilecek negatif enerji-bilgi programlarını belirleyebilir. Sonuç olarak, Kozmik Enerji yöntemiyle güçlü bir enerji temizlemesinin ve bütün bir enerji şifasının ardından sadece fiziksel sağlık yeniden kazanılmaz, ayrıca ortaya çıkabilecek gelecek problemlerin olasılığı da büyük ölçüde azaltılmış olur.

Kozmik Enerji enerji frekansları sadece enerji teşhisleri için kullanılmaz, ayrıca enerji temizlemek, enerji şifalandırması ve kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için de kullanıldığı gibi kişisel ve profesyonel kullanımdaki bitkiler, hayvanlar, nesneler, yiyecekler, su, yeraltı ve yer üstü alanlar, ormanlık alanlar vb durumlar için de kullanılabilir.
KOZMİK ENERJİ enerji teşhisi gerçekleştirmek için gereken beceri ve araçların yanı sıra binaların iç ve dış mekanlarının bu alanlarda var olan jeopatik bölgelerin negatif etkilerinin temizlenmesi ve bu mekanların korunmasına dair kıymetli bilgiler sunar. Jeopatik bölgeler, o alanlarda yaşayan insanların sağlığı ve hayatı üzerinde negatif ve zararlı etkileri çok kapsamlı olabilir.
Kozmik enerji-şifacısı bu patojenik bölgeleri belirler ve kapatır, ardından bir enerji temizlemesi yapar ve bu bölgeleri de yumuşak bir enerji akışı depolar.
Mutlak enerji koruması, bioenerji bilgi alanlarından negatif enerji programlanmasının kaldırılması, uzaktan seans yapma becerisi, seansların tamamlanmasının ardından kişinin hayatında meydana gelen değişiklikler KOZMİK ENERJİ yönteminin avantajlarından sadece bazıları..
Bunun da ötesinde, az önce bahsedilen frekansların yardımı ile, kişiye yıllardır tüm seviyelerde ciddi sağlık problemlerine sebep olan ve aynı zamanda gelecek problemler için bir çekim kutbu oluşturan, onun enerji alanlarında ve merkezlerinde depolanan çeşitli negatif enerjiler ve negatif enerji programlamaları tarafından yaratılan sorunları da tedavi edebiliriz. Bu şekilde, kişinin sadece sağlığıyla değil aynı zamanda kişisel ve profesyonel hayatıyla da ilgili her alanında yüzleştiği hastalıklar ve problemler ile alakalı sebep-sonuç kısır döngüsü yaratılır.

Nasıl Kozmik Enerji Uygulayıcısı Olunur ?

UYARI: İşbu BLOG içerisinde yer alan bilgi ve uygulama teknikleri tedavi amacı taşımamaktadır. Söz konusu bilgiler bu tekniği öğrenmek için eğitime katılan katılımcıyı bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir. Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir.

Her türlü hastalık ve sair tedavi gerektiren sorunlar için doktora danışılmalıdır.

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir